Dobó Tanya

6758 Röszke, III. körzet 313.

Tel.: 30/86-82-920

Forró Fogadó

6758 Röszke, I. körzet 4.

Tel./Fax: + 36 62 273 245

 

 

LAK-TANYA Vendégház

6758 Röszke, IV. körzet 420.

Elérhetőségek:

Telefon: 30/228-42-24, 30/6-270-719, 62/273-023

RÖSZKE

Bemutatkozás

Kedves Vendégünk!

Tisztelettel köszöntöm Önt a Tisza gyálai holtága és a déli határszél által közrefogott, a fűszerpaprika termelés évszázados múltra visszatekintő termőkörzetében, Röszkén.

Nekem az otthonom.

Olyan hely, ahol kézzelfogható közelségben érezhetjük az előttünk járó nemzedékek jelenlétét, de megújuló településünk a régi és új nemzedékek közös alkotása. A ma Röszkén élők összetartó közössége éppúgy dolgozik, szeret és küszködik az állandóan változó világgal, mint ahogy azt elődeink tették. Röszke története, történelme az itt élő polgároké, akik életük munkájának nyomát községünkre, közösségünkre hagyták. Kötelességünk, hogy jól sáfárkodjunk a ránk bízott értékekkel.

Községünk 1950-ben kapott önálló rangot, tehát fiatal település, mely 3600 ha-on terül el, lakóinak száma 2007 évben 4302 fő. A hozzánk betérő vándor, turista vagy átutazó gyönyörködhet a klebelsbergi stílusú művelődési házban, az első és második világháborús emlékműben, a római katolikus templom épületében, és a mai napig még fellelhető napsugaras oromzatú házakban. A községet határoló Holt-Tisza megannyi természeti szépséggel és gazdag halállománnyal várja a vendégeket.

Az itt élők megélhetését elsősorban a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó élelmiszer-feldolgozó ipar biztosítja, illetve a nagyváros, Szeged közelsége. Röszkén található az Unilever Kft. röszkei gyáregysége, amely a híres KNORR termékek gyártója. A röszkei emberek világéletükben szorgalmas, dolgos emberek voltak. Ebben a faluban mindig valamilyen „szezon”, évszakhoz kötött mezőgazdasági tevékenység köti le az emberek idejét. Azok, akik a hamisítatlan alföldi településünket meglátogatják, kedves, közvetlen, vendégszerető emberekkel találkozhatnak, akik szívesen fogadják a vendéget. Az egyre népszerűbb falusi turizmushoz kötődően több tanyán is várják a hozzánk látogatókat.

Régen a falvak és a kistelepülések bezárkóztak, ezzel védték, de ugyanakkor gyengítették is magukat. Röszke nyitni szeretne, hiszen az elkészült határátkelő, a most már egészen az országhatárig húzódó autópálya kapcsán egyre több átutazó és turista fordul meg településünkön. Ezért is szeretnénk, hogy minél többet lássanak a számunkra annyira kedves községből, igyekszünk azt minden erőnkkel fejleszteni, szépíteni. Persze sok még a tennivaló, de az itt élő közösség garancia arra, hogy terveink, vágyaink megvalósulhassanak. Hiszen azt szeretnénk, hogy a vendégek mellett egyre többen válasszák lakóhelyül ezt a kis községet, amely a régi és új lakóknak közös alkotása lesz.

Röszke szeretettel vár mindenkit, aki nyugodt, kulturált menedéket, otthont, és e célok eléréséért fáradozó kis közösséget keres, amiért maga is tenni kész.

Ajánlom Önnek, hogy a virtuális hálón „túl”, a valóságban is látogasson el községükbe, a röszkeiek közössége megtiszteltetésként éli meg, ha vendéget fogadhat.

 

Borbásné Márki Márta

 polgármester

 

 

Gazdasági, statisztikai adatok

Röszke lakónépessége: 3356 fő (külterületi: 646 fő)

 

Területe: 36,63 km2 (ebből külterület: 34,40 km2)

 

Lakott ingatlanok: 1420 db

 

Röszkén működő vállalkozások száma: 215 társas vállalkozás és 71 egyéni vállalkozás

A nagyobb vállalatok nevei:

- AKA ZRT.,

- UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT.,

- FGSZ FÖLGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT.,

- LACZI ÉS FIAI TEL.SZOLG. KFT.,

- EUROSPED ZRT.,

- EURO-CHICKEN KFT.,

- MOLTECH AH KFT.,

- ROYAL SPED ZRT.,

- PÉTERFI ÉS SZABÓ KFT.,

- IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK KFT.,

- INTER-FRIGOLINE KFT.,

- OMV HUGÁRIA KFT.,

- ZOLL PLATZ KFT.

 

 

Településtörténet

A különböző korok leletei az újkőkor korai szakaszától bizonyítják, hogy ez a terület folyamatosan lakott volt. A víz közelsége, a földművelésre és állattenyésztésre egyaránt alkalmas természeti környezet mindig vonzotta az embereket. A régészeti leletek közül kiemelkedő, a máig legnagyobb és legjelentősebb hun aranylelet a Nagyszéksósi hun lelet, melyet 1926-27-ben Móra Ferenc tárt föl, másolatai a szegedi múzeumban tekinthetők meg.

A település első okleveles említése 1432-ből való, akkor még Recke néven. A mai falu a 18. század folyamán alakult ki. 1731-ben királyi adománylevelet kapott, de ekkor még nem szerepelt önálló településként, Szegedhez tartozott. Feketeföldi szántóin az 1730–40-es évektől elterjedt a dohánytermesztés, amelyre haszonbérlőként szerbek és szeged-alsóvárosi zsellérek vállalkoztak. A dohánymonopólium bevezetése (1851) után a röszkeiek áttértek a paprikatermesztésre, amelyben jól tudták hasznosítani a dohánytermelésben elsajátított tapasztalataikat. Röszke és Szentmihálytelek kertésztelepekből a város külön tanyai kapitányságot szervezett. A nagy szegedi árvizet követő években otthontalanná vált szegediek százai özönlöttek a környező tanyavilágba, így Röszke területére is. Sajátos, út menti településsé bővült Röszke – szinte egyetlen több km-es utcával.

1922 tavaszán Szeged város, mint kegyúr a röszkei templom mellé önálló plébániahivatalt szervezett plébánosi és kántori állással. 1925. április 6-án Röszke megkapta a lebontott szegedi Dömötör-templom óráját. 1925. október 25-én Kopasz Antal lett a plébános, aki nagy lendülettel látott munkához. Megszervezte a szívgárdát, népfőiskolát nyitott, kijelölte a hősök emlékművének helyét, fölújította a több száz éves barokk oltárt. 1933. november 12-én Szeged 6000 pengő értékű orgonát adományozott a templomnak. Röszkére került ugyanis a Dömötör-templom orgonája: 7 regiszterrel, 138 ón- és fasíppal. Máig működik. Önálló anyakönyvezés 1926-tól van Röszkén.

A Klebelsbergi-programból Szeged-Alsótanyán Röszke kapta a legtöbbet. Ennek hátterében Kopasz Antal plébános és Glattfelder Gyula megyés püspök közös erőfeszítése állt. Röszkén 1929. februárjában szentelték fel a Gyula Püspök Állami Elemi Népiskolát. 1929. májusában adták át a nagyszéksósi népházat. 1929-ben kezdték el építeni a Klebelsberg Kunóról elnevezett művelődési házat (ma Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár), mely 1931-ben nyithatta meg kapuit illetve az öreg kancsali iskola mellé épült a kancsalszéli óvoda.

Valódi településsé akkor fejlődhetett, amikor 1950-ben önállósult az addig Szeged város kapitányságaként működő falu. Területéhez csatolták a szomszédos feketeszéli és nagyszéksósi tanyák egy részét is.

 

Hagyományaink

A hagyományok közé tartozik a Szent Antal napi búcsú és az aratóünnepség, majd később a paprikaszentelés. Jellegzetes népszokásként mind máig fennmaradt a házak előtti kispadokon a "bandázás". Ugyancsak egyedi a "Csutrik” (zugbálak) rendezése is. A dél-alföldi régió tanyavilágában igen gyakoriak voltak az ún. "Csutri-bálak", melyek egész éjjen át tartó dalos, táncos szórakozást biztosítottak a fiatalok számára. A csutrik behívását a tanyavilágban sorra tervezték, s ott a gazda saját borát mérhette el. A csutrikat a hatóság üldözte, hiszen konkurenciát jelentett a kocsmákban szervezett bálakkal szemben.

A páva-mozgalom idején mintegy 50 tagú népi együttes, a Hasító életképben dolgozta fel a paprikához kapcsolódó folklóranyagot. A több mint 200 bemutatót megért együttesről a MTV 1973-ban filmet készített, amely az 1974-es Dublini Folklór Fesztiválon Arany Hárfa díjat kapott. Az együttes kiöregedett tagjai ma a nyugdíjas klub látogatói.

 

Testvértelepülési kapcsolatok


 • Magyarkanizsa

  Magyarkanizsa (korábban Kanizsa) kisváros és község Szerbiában, a Vajdaság északkeleti részén, az Észak-bánsági körzetben. A szerb-magyar határ mellet, a Tisza folyó jobb partján terül el. A mai Magyarkanizsa község 1960. január 1-jén három korábbi község, Magyarkanizsa, Horgos és Martonos egyesítésével jött létre. Ma 13 településből álló község: Adorján, Horgos, Ilonafalu, Kishomok, Kispiac, Magyarkanizsa, Martonos, Orom, Oromhegyes, Tóthfalu, Újfalu, Velebit, Völgyes.

  A község lakossága 27.510 fő, melyből közel 87% magyar nemzetiségű. 2001-től testvértelepülésünk.

  Röszke 2006-ban Magyarkanizsával közösen nyújtott be PHARE INTERREG pályázatot, melyből a határon innen egy teljesen új épület létesült 118 millió forintból, hat millió forint önerővel, melynek nagy részét a BM Önerőalapjából szintén megnyert Röszke. A határon túl egy meglévő épületet kellett csupán megfelelő eszközökkel ellátni, melyre 52 ezer euró állt rendelkezésre. A röszkei intézményben helyet kapott egy konferenciaterem, melyet a legmodernebb informatikai és audiovizuális, valamint szinkrontolmács rendszerrel szereltek fel. A konferenciaterem mellett egy személyi számítógépekkel felszerelt képzőterem is helyet kapott. Magyarkanizsán egy már működő oktatási intézményt szereltek fel korszerű audiovizuális és informatikai eszközökkel. Az épületben inkubátorházat is létrehoztak, amely fiatalok kezdő vállalkozásainak ad otthont.

  2010-ben közös pályázatot nyújtott be a két település a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban „Fenntartható turizmusfejlesztés a Holt-Tisza mentén” címmel. A projekt célja egy olyan tervtanulmány elkészítése, mely feltárja és összegyűjti azokat az igényeket, ötleteket illetve lehetőségeket, melyek révén turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg a Holt-Tisza mentén, mind a röszkei, mind a kanizsai part mentén.

   

 • Saint-Pierre De Trivisy

  Saint-Pierre-de-Trivisy Franciaország déli részén, Midi-Pyrénées régióban, Tarn megyében található. 2010-ben ünnepelte Röszke és az alig ezer fős francia község 10 éves testvértelepülési együttműködését. Nem csak a községek vezetői, hanem egyes civil szervezetek között is jó kapcsolat alakult ki. A röszkei Beretzk Péter Természetvédelmi Klub számos alkalommal vett részt közös programokon és dolgozott nemzetközi természetvédelmi projektek megvalósításában együttműködve a francia féllel. 2010-ben ifjúsági csereprogram valósúlhatott meg Saint-Pierre-de-Trivisy sikeres pályázatának köszönhetően. 16 fő 9-14 éves röszkei áltlános iskolás, 4 pedagógus és 7 ifjúsági önkormányzati fiatal utazhatott el Franciaországba.

 • Végvár

  Végvár (Tormac) Romániában, Temes megyében, Temesvártól délkeletre, Termesberény, Gertenyes és Sósd közt fekvő bánsági magyar község. Közel 3000 fős település. 2009-ben ünnepeltük 10 éves testvértelepülési együttműködésünket. Szoros, baráti kapcsolatot ápol a két falu, minden évben részt veszünk egymás falunapi ünnepségén.

Turisztika

Azok, akik a hamisítatlan alföldi települések hangulatát, csendjét, az emberek kedvességét és közvetlenségét szeretik, bátran ajánljuk, töltsenek el egy pár napot nálunk!

 

Sétáik alkalmával megtekinthetik a római katolikus templomot, mely Páduai Szent Antal nevét viseli. A templomot 1912-ben kezdték építeni, mely stílusát tekintve a román és a szecesszió keveréke. A 3 méter mély kőalapra készült építmény külső fala 77 cm-es téglafal, belmagassága 8 m, külső magassága 15 m, tornya pedig 33 m magas. A templomot 1913. május 18-án szentelte fel Glattfelder Gyula megyéspüspök. A szegedi Dóm helyén lebontott Demeter templomból került Röszkére toronyóra és orgona, mely 7 regiszterrel, 138 ón-és fasíppal készült.

A templomkertben felállított II. világháborús Hősi Emlékmű 1988-ban került felavatásra. Az emlékművön található bronzszobrot, mely szenvedő, elgyötört emberalakja az emberiség keresztjét jelképezi, Tóbiás Klára készítette.

A templomkertben található továbbá a 2011-ben átadott Nemzeti Emlékmű, amely egy diadalívet formál, lábazatánál pedig egy emléktáblán a magyar történelem fontosabb dátumai kaptak helyet, illetve a szintén 2011-ben épült katolikus rendezvényház, a Kartal-ház is.

 

2003. februárjában szentelték fel a falu központjában, a főtéren álló Szent Antal szobrot, mely Serbán Bonaventura csángó magyar szobrász műalkotása.

 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár épülete szintén a település központjában található. A néhai kultuszminiszterünk, gr. Klebelsberg Kunó az egész országot átfogó népiskolai és kulturális fejlesztési programja eredményeképpen, 1931. június 14-én nyithatta meg kapuit. Kunó mellszobra az épület előtt örök emléket állít munkásságának és kőbe zárva hirdeti szellemiségét, melyet Serbán Bonaventura ruskicai márványvól készített.

A művelődési ház parkjában található az I. világháború hőseinek emlékműve, mellette Nagy Imre vörös márvány domborműve.

 

A templom mellett található az 1929-ben épület Glattfelder Gyula Állami Elemi Népiskola épülete, mely napjainkban az általános iskola napközis konyhájának ad helyet. A röszkeiek sokszor „piros iskola” néven említik.

 

Alig 1 km-re a nemzetközi főút mórahalmi leágazásától találjuk a „kancsalszéli” iskolát. Az egy tantermes, tanítói lakással együtt épült iskola Szeged tanyai népiskoláinak egyike volt. 1964-ben zárta be kapuit, azóta magánlakásként működik, udvarán Polyák Ferenc, népi fafaragó, parasztember portréja látható. Az „öregiskola” melletti épületben a mai napig tanyai óvoda működik.

 

2008-ban Röszke Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi védett épületté nyilvánította a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtárt és melléképületét, a Glattfelder Gyula Állami Elemi Népiskolát, a Kancsalszéli Óvodát és a Páduai Szent Antal Templomot.

 

A röszkei vasútállomás épülete 1890-ben készült el, azóta is állomásként működik. 1996-ban az épület falára a vasút megindításának 125. éves jubileuma tiszteletére helyeztek el emléktáblát, amely az algyői vasút Tisza-hídról kifutó vonatnak állít emléket.

 

Az építészeti látnivalók közé tartoznak az útszéli keresztek. Az elmúlt évtizedekben 18 keresztet állítottak a röszkeiek a faluban és annak határában, többségük még mindig megtalálható és emléket állít elődeinknek.

 

A falu belterületén láthatunk még napsugárdíszes házdíszítést, vagy más néven napsugárdíszes oromzatot, mely a 18. századi Szeged környéki parasztházak jellegzetes díszítése volt.

 

 

 

 

A röszkei fűszerpaprika feldolgozó üzemben működtetett paprika múzeumban minden megtudható, amit a paprikáról tudni kell: a fűszerpaprika származása, fajtái, hagyományos és modern termesztése, feldolgozása és eszközei, a paprika felhasználása és értékei, az ágazat szabályozása régen és ma, a paprikaminőségek és az azokat befolyásoló tényezők, és sok más egyéb, élő környezetben, humorral fűszerezve. A Röszkei Paprika Parkban idegenvezetéssel, előzetes időpont egyeztetéssel, akár hétvégén is látogatható. A paprika múzeumban található szövegek magyar, angol, német nyelvűek, idegenvezetés magyar és angol nyelven biztosított. A múzeumban friss őrlemény vásárolható. A múzeum létrehozásával és működtetésével a PaprikaMolnár Kft. célja, hogy a gazdag magyar paprikás hagyomány ne vesszen el és a fiatalabb korosztályok is megismerkedjenek ennek a fűszernek az értékeivel.

A Röszkei Paprika Park Szegedtől 12 km-re, jól megközelíthető, tömegközlekedéssel is elérhető helyen, külterületen található. Megközelítés: Szegedről érkezve: E5 úton, a Röszke táblánál (Forró fogadónál) jobbra, majd 150 m után, a felüljáró előtt újra jobbra, 100 m után jobb oldalon, zöld színű üzemi épületeknél.

M5 autópályáról érkezve: 173. számú Röszke, Mórahalom kijárónál le az M5-ről, Röszke felé át az autópálya fölött, majd körforgalomnál Szeged, Kistelek felé az E5 úton. 1,5 km múlva a Forró fogadónál balra, majd 150 m után, a felüljáró előtt jobbra, 100 m után jobb oldalon, zöld színű üzemi épületeknél.

Mórahalomról érkezve: Röszke felé vezető úton át az autópálya felüljárón, körforgalomnál Szeged, Kistelek felé az E5 úton. 1,5 km múlva a Forró fogadónál balra, majd 150 m után, a felüljáró előtt jobbra, 100 m után jobb oldalon, zöld színű üzemi épületeknél.

 

 

Természeti értékeink

 

A településen 2007 óta 4 semlyék élvez helyi védettséget (Molnár-rét, Börcsök-szék, Kókai-rét, Kancsal-rét). Emellett három országos jelentőségű védett természeti terület, három szikes tó helyezkedik el Röszke külterületén: a Madarász-tó, a Kis-Széksós-tó valamint a Kancsal-tó.

 

A községet határoló Holt-Tisza megannyi természeti szépséggel és gazdag halállománnyal várja a vendégeket. A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület csónakkikötőt üzemeltet.

 

Településünk tájbéli és kulturális értékeit 7 tanösvény mutatja be, melyek a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub munkáját dicsérik.

 

I. tanösvény: Végig a főutcán

II. tanösvény: Túra az iskolától a fátyolos nőszirom élőhelyére

III. tanösvény: Hosszú séta a Madarász-tóhoz

IV. tanösvény: Gyálai Holt-Tisza és környéke

V. tanösvény: Kancsal-túra

VI. tanösvény: A Dorozsma-Majsai-homokhát természeti értékeit felfűző tanösvény

VII. tanösvény: Túra a Kisszéksós-tóhoz

 

 

 

 

 

A Teleház Turisztikai Információs Pontként is várja a településre látogatókat: zsebtérképet és helyi nevezetességeket bemutató képeslapokat lehet vásárolni, valamint a helyi újság példányai és több röszkei kiadvány is megtekinthető.

 

 

 

 

Jellegzetes röszkei ételek

 

Suttyansztott /suhantékos/ tésztaleves

A krumplit vízben apróra vágva megfőzték. Közben zsírt, paprika alját, csörmőt (külüzéskor tovább nem törhető, szemcsés, zsíros paprikát) szórtak rá. Kevés gyökérzöldje, maroknyi tészta vagy rizs került bele forraláskor.

 

Táskaleves (túrús, krumplis)

A lágy tésztát elnyújtották, majd szögletesre vágták. Tojással hizlalt túrót vagy tojással tört krumplit fogtak bele és összehajtották. A lágy tészta széleit összenyomva forró vízben kifőzték. Levesbe rakva vagy szárazon, pirított morzsával is kiadós étkek sorába tartozott.

 

Krumplikása

A krumplit sós vízben megfőzik, rásuttyantanak, egész hagymát tesznek bele, borssal ízesítik. (A suttyantás vastagabb, és így könnyebben besűrűsödik.) Pirított hagymát, paprikát, füstölt szalonnát, kolbászt adnak mellé.

 

Hagymaposzora

Egész hagymát puhára pirítva, lisztes rántással sűrűre főzik, mártás, szósz lesz belőle. Ecettel is ízesítették.

 

Cicvara

Tojást liszttel, tejjel, forró zsírban keverve kissé lesütötték. Sorsán egy kis tejföl segített. Sózhatták, cukrozhatták.

 

Tejes-tormás

A tormát zsírban liszttel, kevés paprikával pirították, majd tejjel fölengedték. Kellő sűrűség után, ízlés szerint cukorral vagy sóval ízesítették. Ugyanígy készült a kapormártás és a fokhagymamártás is. Füstölt húst, szalonnát (vagy disznólábmaradékot) adtak hozzá.

 

 

 

Rendezvények

Képek a rendezvényekről

2013. május 1.

Majális

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

és Községi Könyvtár parkja

 

2013. május 17-18.

A röszkei templom centenáriumi ünnepe

Helyszín: Római katolikus templom

és Páduai Szent Antal Plébánia

 

2013. június 8-16.

Páduai Szent Antal Plébániaprogram

és Egyházi Kulturális Hét

Helyszín: Római katolikus templom

és Páduai Szent Antal Plébánia

 

2013. június 16.

Búcsú

Helyszín: Búcsú-tér (Hunyadi utca)

 

2013. július 13.

II. Röszkei Halas Napok

Helyszín: József Attila u. 20. és Gyálai Holt-Tisza partja

 

2013. augusztus 3-4.

XXIII. Röszkei Falunapok

és XIX. Nemzetközi Töltött Káposzta-főző Verseny

Helyszín: Benkóczy Béla Sporttelep

 

2013. november 11-15.

Klebelsberg-hét

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

és Községi Könyvtár díszterme

 

2013. december 13.

Jótékonysági koncert

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

és Községi Könyvtár díszterme

 

2013. december 21.

Falukarácsony

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

és Községi Könyvtár parkja

 

 

Szállás és vendéglátóhelyek

Vendéglátó helyek:

 

Cukrászda – Röszke, József A. u. 1.

Paprika Vendéglő – Röszke, Felszabadulás u. 81.

VIVA Söröző és Pizzéria – Röszke, Felszabadulás u. 163.

Premier Söröző – Röszke, Felszabadulás u. 186.

VECSI Kocsma – Röszke, Dózsa Gy. u. 58.

Forró Fogadó – Röszke, I. körzet 4.

Széll Vendéglő – Röszke, I. körzet 14.

 

Élelmiszer üzletek:

 

Coop Maxi Áruház – Röszke, Felszabadulás u. 96.

Krajcáros Csemege – Röszke, Felszabadulás u. 122.

Kenyér és Zöldségbolt – Röszke, József A. u.2/a

MINI ABC – Röszke, Felszabadulás u. 67.

Kiskosár – Röszke, Rákóczi u. 46.

 

Egyéb szolgáltatók:

 

Áfra Virágbolt: Röszke, Felszabadulás u. 132.

Totó-lottó értékesítés: Röszke, Felszabadulás u. 104.

Kakas Tüzép: Röszke, Felszabadulás u. 47.

Papír, Írószer, Virág üzlet: Röszke, Felszabadulás u. 78/a

MACSEK állateledel: Röszke, Felszabadulás u. 86.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 82.

Röszkei Kábeltévé Kft.: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.

 

 

Szálláshelyek:

LEADER Fejlesztések

Pályázó: Röszkei Sportkör

Célterület: A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése céljából sportlétesítmények kialakítása, meglévőek fejlesztése, sporteszközök beszerzése

Projekt címe: Eszközbeszerzés a Röszkei Sportkör részére

Támogatási összeg: 1.335.775 Ft

Pályázó: Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület

Célterület: Civil szolgáltató központok infrastrukturális fejlesztésének elősegítése

Projekt címe: Civil központ fejlesztése Röszkén

Támogatási összeg: 3.652.040 Ft

Pályázó: Röszkei Polgárőr Egyesület

Célterület: Polgárőr szervezetek működését biztosító helységeinek kialakítása

Projekt címe: Röszkei Polgárőr Egyesület eszközbeszerzése

Támogatási összeg: 1.081.680 Ft

Pályázó: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Célterület: Környezetvédelmi akciókkal a lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése

Projekt címe: Mit tegyek én, röszkei lakos, a környezetemért?

Támogatási összeg: 1.758.745 Ft

Pályázó: Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület

Célterület: Környezetvédelmi akciókkal a lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése

Projekt címe: Környezettudatos programok Röszkén

Támogatási összeg: 520.304 Ft

Pályázó: Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület

Célterület: Rendezvény

Projekt címe: „Színház az egész világ” – Drámatábor Röszkén

Támogatási összeg: 2.239.620 Ft

Röszke Község Önkormányzat

Kulturális értékek megőrzése

A Röszkei kemencék bemutatása- falukemence építése

2.001.752,-Ft

 

Röszkei Kaláka Hagyományőrző Egyesület

Helyi civil és polgárőr szolgáltatások fejlesztése

Az Ifjúsági Közösségi Ház belső felújítása

4.584.476,-Ft

Elérhetőségek


Civil szervezetek

 

fel

Támogatóink:

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága, www.umvp.eu

A honlap információs tartalmáért felelős szervezet: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.