Algyői Vendégház és Turisztikai Központ

 

A Vendégház és Turisztikai Központ közvetlenül a Tisza mellett található, 2 hektáros, szépen parkosított területen esztétikusan felújított épületekben 2-4 ágyas szobák várják a vendégeket (40 fõ).

 

 Algyői Faluház: a közművelődési intézmény 300 fős befogadóképességű (az új szabályozások miatt 150 fős), galériás színházteremmel rendelkezik. A Faluház földszinti és emeleti klubhelyiségeiben tartják összejöveteleiket a különböző civil szervezetek, egyesületek, művészeti csoportok (pl. hagyományőrző néptáncegyüttes, citerások, sakk klub, baba-mama klub, asszonytorna, életreform klub, Gulliver klub, hit és lélek klub, tánciskola, a Parlandó énekegyüttes, nyugdíjas klub, művészkör, stb.). Itt tartják meg rendszeresen (évi két bemutatóval) a Móra Ferenc Népszínház előadásait is.

 Könyvtár: 13 ezer kötetes állományú könyvtár szolgáltatásai között helyben olvasás, kölcsönzés (könyv, folyóirat, hanglemez, videokazetta, DVD), könyvtárközi kölcsönzés, rendezvények szervezése, Teleház szolgáltatás, eMagyarország pont, helyi lap (Algyői Hírmondó) kiadása szerepel.

 Tájház: az egykori kovácsműhelyben a régi eszközöket, berendezési tárgyakat felsorakoztató állandó, valamint az időszaki kiállítások mutatják be a település néprajzi hagyományait, azon belül elsősorban a halászat, a kosárfonás és a kovácsmesterség tradícióit. Az épületben a helyi őstermelők, kézművesek termékeit árusító szatócsbolt kialakítása tervezett.

 Civilek Háza: a civil szervezetek összejöveteleihez átadott létesítmény.

 Sportcsarnok: kulturális események színtere lehet az új Sportcsarnok is.

Süli András ház

 

Süli András (1897-1969) az egyik legjelesebb parasztfestő a múlt század végén született, szórakozásból kezdett festeni, de felfedezése után képeit Budapesten, Amszterdamban is bemutatták. Egy kellemetlen epizód miatt elégette képeit és Szegedre költözött. Ezt követően nem vett ecsetet a kezébe. Szerencsére a 60-as években újból felfedezték, képeit felkutatták, és több hazai, valamint külföldi tárlaton ismét kiállították.

Süli András a magyar naiv művészet kiemelkedő alakja volt, Algyőn utcát neveztek el róla, s a házon emléktáblát helyeztek el. Megkapta az Algyő Első Díszpolgára kitüntető címet. 

A község képviselőtestülete hamvait hazahozatta, és 2000. október 1-jétől hazai földben, a temetőben elhelyezett díszsírban talált nyugodalmat.

 

Kligl Sándor szobra

 

1976-ban avatták fel

Kligl Sándor „Gondoskodás” című,

szép vonalvezetésű,

három alakos kompozícióját

az Egészségház előtt.

Szent Anna templom

 

A ma is álló templom - a barokk sisak kivételével - középkori eredetű. Nyugati oldalán nyomott, csúcsíves ajtó töri át egyszerű téglakerettel, két déli sarkához egy-egy háromszakaszos diagonális támpillér támaszkodik. A torony földszintje előcsarnokul szolgál, melyet egyszerű dongaboltozat fed. Az előcsarnok két oldalán egy-egy befalazott ülőfülke figyelhető meg. Építésének idejét csak tág időhatárok között, a XIV. század és a XV. század vége közötti időszakra tudjuk meghatározni.

A templom falán emléktábla jelzi a világháborúk elesetteinek nevét.

 

Hősi halottak emlékműve

 

Az algyői temető bejáratának közelében állították föl 1999-ben, Algyő napján.

ALGYŐ

Bemutatkozás

Kedves Olvasó!

Algyő polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önt és röviden bemutathatom településünket. A Tisza-parti, honfoglalás kora óta lakott nagyközség folyamatosan fejlődve alakította ki falusias, barátságos környezetét. Szegedtől való leválását követően dinamikusan fejlődött, az itt lakók faluházat, tájházat, szabadidőközpontot, fürdőt, új iskolát és Alkotóházat építettek. Barátságos légkörben, nagy szeretettel várják az Algyőre látogató vendégeket, akik megkóstolhatják a helyi ételkülönlegességeket, pihenhetnek a Borbála fürdőben és számos kulturális szabadidős program közül választhatnak. Mára elmondható, hogy Algyőt a történelemi múltja, földrajzi elhelyezkedéséből fakadó adottságai, gazdasági lehetőségei predesztinálják saját sorsának és fejlődésének önálló alakítására. Fejlődése szervesen kapcsolódik a kistérség, a térség, a régió és az ország fejlődéséhez is, mely köszönhető a LEADER munkaközösséggel való együttműködésnek.

Szeretettel ajánlom településünket mindazoknak, akik falusias légkörben, ám a XXI. század színvonalának megfelelő szolgáltatásokkal szeretnének pihenni, kikapcsolódni és feltöltődni Nálunk! Algyő mindenkit vár!

 

Herczeg József polgármester

 

 

Gazdasági, statisztikai adatok

Algyő területe: 70,3 km2, ebből belterület: 2,6 km2

A település Csongrád megye délkeleti részén, belterületével a Tisza jobb partján helyezkedik el.

Alapvetően helyzetét a Tisza közelsége, Szeged Megyei Jogú Várostól való 10 km-es, Hódmezővásárhelytől pedig 15 km-es távolsága determinálta. Területén halad át a 47-es országos főútvonal, és ezzel majdnem egyező tengelyű Szeged-Békéscsaba irányában fekvő vasútvonal. Ebből adódóan egy közúti híd és egy vasúti híd biztosítja a Tiszán az átjutást. Algyő egész területével szerves része a Duna-Tisza közötti hátságnak, geodéziailag legmagasabb pontja a vasútállomás épülete, ami 72,5 méterre van az Adriai tenger szintje felett.

Algyő külterülete délen Szegeddel, északon Hódmezővásárhellyel, nyugaton Sándorfalvával, keleten Maroslelével határos.

Algyő külterülei:

 Atka,

 Csergő telep,

 Gyevi tanyák,

 Rákóczi telep,

 Nagyfa

 

Algyő kedvező geoföldrajzi elhelyezkedését a két nagyvárostól mért kis távolsága (Szeged 10 km-re, Hódmezővásárhely pedig 15 km-re található), az M5-ös autópálya közelsége, a területén áthaladó 47-es országos főútvonal és a Szeged-Békéscsaba vasútvonal, valamint a Tisza adja. Egy közúti és egy vasúti híd biztosítja az átjutást a Tiszán.

A KSH rendelkezésre álló statisztikái alapján, 2010-ben Algyő állandó lakosságszáma 5324 fő, lakónépessége pedig 5206 fő volt. Ezzel Szeged és Sándorfalva után a harmadik legnépesebb település a kistérségben, a lakónépesség 3, az állandó népesség 2%-ával. Népsűrűségét tekintve a kistérség ritkábban lakott területei közé tartozik, jelentős kiterjedésű külterülete miatt.

Algyő gazdasági jelentőségét, súlyát egyértelműen szénhidrogén készleteink köszönheti: 1965-ben kezdődött meg a kőolaj- és földgázmező kitermelése az ország legnagyobb lelőhelyén, a MOL a mai napig a legnagyobb közvetlen foglalkoztató és adóbefizető a településen. Emellett közvetett hatásaként számos beszállító cég, illetve az anyavállalatból kivált vállalkozás folytatja itt működését. A település így ipari jellegű, az algyői munkahelyek több mint felét az ipar, építőipar biztosítja.

 

 

Településtörténet

Algyő a honfoglaláskor valószínűleg már lakott hely volt, ahogy azt a település határában feltárt honfoglalás kori temető is bizonyítja. Neve először Villa Geu névalakban az 1138-ban íródott dömösi prépostság adománylevelében szerepelt. A település mai neve bolgár-török eredetű magyar személynévből származik (Győ azonos a Gyeücsa, azaz Géza név szótövével).

 

A török uralom végén Algyőt – ellentétben a több pusztává vált környékbeli településsel – magyarok által lakott faluként írták össze egy 1695-ös jelentésben.1702-1733 között kincstári birtok volt, majd az Erdődy család kezébe került. A felhalmozott adósság miatta birtokot elzálogosították, 1803-ban eladták a Pallavicini családnak. A falu jelentősége megnőtt, hiszen az új birtokos, őrgróf Pallavicini Károly özvegye, gróf Zichy Leopoldina az uradalom központját Algyőn rendezte be. Kastélyt, tiszti lakot, majorokat építtetett, innen irányították a Mindszent-Algyői hitbizományi uradalmat 1870-ig. Az 1879-es árvíz szinte az egész falut elpusztította, a közel 3000 lakos a környező városokba, falvakba menekült. A kastélyt az árvíz után lebontották, emlékét csak a Kastélykert utca elnevezés őrzi (az egykori kastélypark területét az 1920-as években osztották ki házhelyeknek).

 

Az árvíz után a lakosok többsége visszatelepült Algyőre, annak ellenére, hogy a falu hivatalosan megszűnt. A visszatelepült lakosok a község újraszervezését kérvényezték, de csak három évvel később, 1882-ben kapták vissza önálló községi státuszukat.

 

A 20. század elején színvonalas mezőgazdálkodás és jelentős kisipari tevékenység jellemezte a települést. Vasútállomása, közúti és vízi közlekedési kapcsolatai révén kedvező közlekedési-szállítási helyzetbe került. Algyő fontos tiszai átkelőhely volt, kompja 1963-ig működött, a vasúti híd 1870-ben épült, mellette 1974-ben nyílt meg az új közúti híd.

 

A település gazdasági fejlődését a 60-as évek közepétől napjainkig is egyértelműen az olaj határozza meg: 1965-től kezdődött meg a kőolaj- és földgázmező kitermelése az ország legnagyobb lelőhelyén. A 168-as kút kitörésének helyén ma emlékmű áll, amely a Szegeden "olajosoknak" nevezett szakmabeliek helytállásának állít emléket.

 

1973-ban községegyesítés címén Algyőt Szegedhez csatolták. A környező nagyvárosok rohamosan fejlődő ipara mind több munkaerőt igényelt, így kialakult a Szegedre, Hódmezővásárhelyre ingázók rétege. A kereskedelmi hálózat központjai, a közlekedés irányításamind Szegeden jött létre.Algyő az 1970-1990 közötti időszakban csaknem elvesztette önálló arculatát. Ennek elkerülésére, társadalmi kezdeményezés indult a település önállósítására: 1996. október 27-én lezajlott hivatalos népszavazás eredményeként a községegyesítés megszüntetése mellett döntöttek.

 

Az olaj- és földgázkitermelés gazdasági súlya továbbra is meghatározó a település életében, de a község egyre inkább keresi kitörési lehetőségeit más gazdasági ágazatokban, így a turizmusban is.

 

 

Testvértelepülési kapcsolatok

Algyő több testvértelepüléssel – Heberstfelden (Németország), Martonos (Szerbia), Újvár (Románia), Kórógy(Horvátország) településekkel – működik együtt, a kapcsolat jellemzően hivatalos delegációk fogadására, oktatási-kulturális kapcsolatokra, diákcsere programokra terjed ki.

Kórógy (Horvátország)

Martonos (Szerbia)

Újvár (Románia)

Heberstfelden (Németország)

Kórógy(Horvátország)

Martonos (Szerbia)

Újvár (Románia)

Heberstfelden (Németország)

Turisztika

Az ártér füzeseiben, védett növények és madarak élnek, a vízpartokon élénk horgászélet zajlik. Algyőn született Süli András (1896-1969) országos hírű naiv festő. Az egykori kovácsműhely épületében tájházat alakítottak ki, ahol a népélet megmaradt emlékeit tekinthetik meg a látogatók. A település faluháza 1994-ben épült fel a helyi közösség erőfeszítéséből, ahol kulturális, művészeti és civil rendezvények várják a művelődésre, szórakozásra vágyókat. Itt működik a régiós tájolásokat végző Móra Ferenc Népszínház. Az Algyői Vendégház és Turisztikai Központban ifjúsági szálláshely és étterem is működik. A település termálfürdője a tiszai szabadfürdő mellett további lehetőségeket nyújt az egészségvédelemre és a pihenésre.

Rendezvények

Képek a rendezvényekről

2013. április 26. (péntek) – 27. (szombat)

Algyői Falunapok

A Falunapokat az Algyői Faluház megnyitásának évfordulóján, minden év április végén rendezzük meg, az utóbbi években két napon. A pénteki program hagyományosan az algyői Móra Ferenc Népszínház bemutatója a Faluház színháztermében. A szombati napon a település apraja-nagyja kivonul a Szabadidőközpontba, ahol egész napos rendezvény várja az érdeklődőket. A délelőtti órákban a civil szervezetek, baráti társaságok főzőversenye bír a legnagyobb jelentőséggel, miközben a színpadon helyet kapnak az algyői kötődésű együttesek, produkciók. A délutáni órákban óráról órára váltják egymást a meghívott sztárvendégek, majd este egy nagy élőzenei zárja a programot.

 

2013. május 26. (vasárnap

X. Algyői Repüléstörténeti Emléknap, Hősök Napja és Családi Gyermeknap, III. Algyői Vitézi Találkozó

Az algyői Szabadidőközpont (jelenleg Gyevitur Kft.) a két háború között és a II. világháború után egy ideig repülőtérként szolgálta a magyar repülés ügyét. Maga Szent-györgyi Albert is itt ismerkedett meg a repülés alapjaival. Ennek emlékére minden május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján emlékezünk az algyői repülőkre és azokra az algyői kötődésű pilótákra, akik repülés közben életüket vesztették. Ezen a napon a gyerekeket is számos program várja, hiszen ez a nap a gyerekeké is. 2010 óta ezen a napon találkozóra hívunk katonai hagyományőrző csoportokat is, akik a fegyverek, harci eszközök és egyenruhák bemutatása mellett harci játékkal szórakoztatják a közönséget.

 

2013. június 22., szombat

Napforduló Ünnep. Szent Iván-éj

Az Algyői Tájházban minden évben megünnepeljük az év legrövidebb éjszakáját a június 24-éhez legközelebb eső szombati napon és éjjelen. Szent Iván éjjele nemcsak az év legrövidebb, de a legvarázslatosabb éjszakája is. Különleges alkalom, amikor valami különlegeset kell csinálni...

 

2013. július 27. (szombat) – 28. (vasárnap)

Anna-napi búcsú

Algyő védőszentje Szent Anna, a település temploma is az ő nevét viseli. A hagyományos egyházi búcsú mellett természetesen megjelenik annak profán kísérete: a kirakodóvásár. Ezen kívül kulturális és hagyományőrző műsorok várják az Algyőre látogatókat.

 

2013. augusztus 10. (szombat) – 11. (vasárnap)

Algyői Lovasnapok

Az Algyői Lovasklub Egyesület szervezi minden esztendő augusztusában az Algyői Lovasnapokat, amelyeknek első napján a díjugratásé, a másodikon a fogathajtásé a főszerep. Ezen kívül számos kulturális program színesíti a rendezvényt, ezáltal a lovak, a lósport kedvelői mellett a gasztronómia, a népi hagyományok vagy éppen a szórakoztató színpadi produkciók iránt érdeklődő vendégek is megtalálják a számításukat.

 

 

 

 

Szállás és vendéglátóhelyek

Szabadidőközpont (Gyevitur Kft)

6750 Algyõ, Téglás u. 151.

Telefon / fax: (62) 267-426

 

 

 

Vámos Cukrászda

6750 Algyő, 47-es számú főút 261/1 hrsz

 

 

Algyői Halászcsárda

6750 Algyő, Vásárhelyi u. 53.

Tel.: 62/267-020, 267-383

 

 

 

LEADER Fejlesztések

Algyő Nagyközség Önkormányzat

Célterület: Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése

Projekt címe: homlokzati nyílászáró csere és külső-belső festés

Támogatási összeg: 1.294.989 Ft

Az Algyői Községi Könyvtár 1961-ben költözött jelenlegi helyére. Az épületet anyagi források hiányában a könyvtár beköltözése óta nem újították fel, csupán az évenként esedékes kötelező karbantartási munkák kerültek elvégzésre. A LEADER projektnek köszönhetően az épület utcai homlokzatán lévő régi, megvetemedett fa nyílászárókat cserélték korszerű, hőszigeteltfa nyílászárókra, ezt követően pedig az épület külső homlokzata kapott időálló festést és azon helyiségek, ahol ablakcsere történt, a faljavítást követően teljes festést kaptak.

 

 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat

Célterület: A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése céljából sportlétesítmények kialakítása, meglévők fejlesztése

Projekt címe: Borbála Fürdőben tusoló és szabadtéri tornapálya kialakítása

Támogatási összeg: 1.453.598 Ft

Az algyői Borbála Fürdő udvarán 2009-ben épült meg a strandröplabda pálya, amely a fürdővendégek körében nagy népszerűségnek örvend. A sportolási lehetőségeket, ezáltal a Fürdő szoláltatásait bővítve a LEADER projekt keretében egy szabadtéri tornapálya került kialakításra. A sportolási lehetőségek mellett egy duplakabinos sportöltöző is kihelyezésre került. Az öltöző mellett, valamint a fürdő udvari kijárata közelében 2-2-db zuhanyzó került kiépítésre.

 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat

Helyi civil és polgárőr szolgáltatások fejlesztése

Lovassport és oktatás alapfeltételeinek megvalósítása Algyőn

6.975.788,-Ft

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat

Települési rendezvények és táborok támogatása

Hétfő-péntek táborok

702.000,-Ft

 

Gyeviép Nonprofit Kft.

Helyi termékek forgalmazásához ill termék tér

Terméktér kialakítása Algyőn

4.160.000,-Ft

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat

Innovatív megoldások

Brikettáló rendszer kialakítása Algyőn

6.638.760,-Ft

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat

Települési média fejlesztése

Kiutak a válságból komplex médiakampány. Az Algyői Hírmondó és kistérségi helyi lapok médiakampány

2.411.314,-Ft

Elérhetőségek

 


Civil szervezetek

EGYESÜLETEK

 

Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület

adószám: 18466649-1-06

levelezési cím:

6750 Algyő, Szüret u. 24., tel: 30 / 248-7199

elnök: Bai István

 

Algyői Gazdakör

adószám: 8457768-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Búvár u. 5

elnök: Gubacsi Zoltán

 

Algyői Kerecsen Egyesület (AKE)

adószám: 18460193-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Búvár u. 5.

elnök: Molnárné Dudás Katalin

 

Algyői Kormorán Horgászegyesület

adószám: 19984980-1-06

levelezési cím:

6701 Szeged, Nemestakács u. 27/B. II. 11.

elnök: László István

 

Algyői Lovasklub

adószám : 18474770-1-06

levelezési cím : 6750 Algyő, Búvár u. 5.

elnök: Bakos István

 

Algyői Lövész Egyesület

adószám: 18220708-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Búvár u. 5.

elnök: Tóth Árpád

 

Algyői Nőegylet

adószám: 18467224-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Búvár u. 5.

elnök: Kovácsné Budai Éva

 

 

 

 

Algyői Természetvédő Horgászegyesület

adószám: 19560502-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Géza u. 31.

elnök: Karasz Béla

 

Algyői Sportkör

adószám: 19983484-2-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Sport u. 7.

elnök: Juhász Sándor

 

Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub

adószám: 18212392-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Bartók Béla u. 49.

elnök: Kneip Ferencné

 

Algyői Úszó Közhasznú Egyesüle

adószám: 18017513-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Sport u. 9.

elnök: Zsura Zoltán

 

Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület

adószám: 18207130-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Kócsag u. 13.

elnök: Berek Ágota

 

Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület

adószám: 18206122-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Korsó u. 34

 

GYEVI ART Kulturális Egyesület

adószám: 18469927-1-06

levelezési cím : 6753 Szeged, Éva u. 14.

elnök: Kocsisné Kuk Ildikó

 

Magyar Tartalékosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Csongrád Megyei Szervezete / Algyői Klubja

adószám : 18104965-1-42

levelezési cím : 6750 Algyő, Búvár u. 5

elnök: Lele Istvánné

 

 

Magyarországi Montesszori Egyesület Dél-alföldi Területi Kör

adószám : 18001848-1-41

levelezési cím : 6750 Algyő, Kastélykert u. 17.

területi kör vezető: Szénásiné Juhász Brigitta Csilla

 

Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület

adószám : 18479270-1-06

levelezési cím : 6750 Algyő, Búvár u. 5.

elnök: Kátó Sándor

 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Algyői területi Csoportja

adószám : 19746896-1-06

levelezési cím : 6750 Algyő, Bányász u. 6. és 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 75.

elnök: Tóth Margit

 

Ősgyeviek Baráti Köre

adószám: 18467516-1-06

levelezési cím: 6727, Szeged, Bánk Bán u. 28.

elnök: Dr. Rády Samirné

 

Síkvidéki Repülő Sportegyesület (Algyő-1930)

adószám: 19560928-2-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Téglás u. 151.

ügyvezető elnök: Tamás Ferenc

 

V-8 Autó-Motor Sportegyesület

adószám: 184570-50-1-06

levelezési cím: 6763 Szatymaz, IV. ker. Tanya 268., V-8 AMSE

elnök: Farkas Gábor

 

DINAMIX ifjúsági Kerekasztal

adószám: 18464135-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Sövény u. 5.

elnök: Torma Tibor

ALAPÍTVÁNYOK

 

 

Algyő Fejlődéséért Alapítvány

adószám: 18450118-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Géza u. 29.

képviselő neve: Gonda András

 

Algyői Általános Iskola Alapítvány

adószám: 18457177-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Sport u. 5.

elnök: Suti Istvánné

 

Baghyné Makra Ilona Alapítvány az Algyői Általános Iskoláért

6750 Algyő, Kastélykert u. 59.

elnök: Torma Tiborné R. Nagy Mária

 

 

 

 

 

Boldog Gyermekkor Alapítvány

adószám: 18464881-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 17.

kuratóriumi elnök: Boldizsár Gáborné

 

Mandula Színház Alapítvány

adószám: 18479373-1-06

levelezési cím: 6750 Algyő, Kikelet u. 8

képviselő neve: Benyák Gábor

 

Nagyfáért Alapítvány

adószám: 18472510-1-06

titkár: Kispál Jenő

KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET

 

Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete, Algyői Csoportja

adószám: 19078195-2-06

képviselő neve: Sasvári Krisztina megyei igazgató

 

fel

Támogatóink:

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága, www.umvp.eu

A honlap információs tartalmáért felelős szervezet: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.