ZSOMBÓ

Bemutatkozás

Kedves Látogató!

 

Zsombó község valamennyi lakója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével.

Kérem, ismerje meg településünk múltját, jelen helyzetét, értékeit. Szeretnénk, ha Önt is megragadnák e honlapnak írásai, fotói és ellátogatna községünkbe.

Ha már többször is járt nálunk, akkor mint régi kedves ismerősünknek javaslom, hogy kísérje figyelemmel az itteni változásokat, az Internet segítségével idézze fel zsombói élményeit, hogy a közeljövőben újból körünkben köszönthessük. Ossza meg másokkal is ismeretét, tapasztalatát, hogy ők is megismerhessék Zsombót!

Tisztelt Érdeklődő!

A mielőbbi találkozás reményében üdvözli Önt:

 

 

Gyuris Zsolt

polgármester

 

 

Gazdasági, statisztikai adatok

Zsombó fiatal és fiatalos település, hisz a lakosainak az átlagéletkora a megyei átlaghoz képest alacsonyabb: 38 év. Ez köszönhető a ’90-es években megkezdődött népességnövekedésnek, a Szegedhez való közelségből adódó kiköltözéseknek, melyet jól szemléletet a következő ábra.

Az alacsony átlagéletkor mellett sok a gyermekes családok száma, az éves születések száma 25-40 között van. A megyei átlagnál alacsonyabb a munkanélküliség. A lakosság kb. 35 %-a mezőgazdasággal foglalkozik, 60 %-a Szegedre ingázik.

 

Nagyobb vállalkozásaink

• Folia-Cargo Pack Zrt.

Fő tevékenységük a hajlékony falú csomagolóanyag előállításon belül fújt fóliák gyártása, elsősorban élelmiszeripari-, mezőgazdasági- és csomagolási célokra.

• Gyuris Virág Dísznövénytermesztő Kft.

Rózsa- és egyéb virágtermesztés

• Asparagus – Magyarország dekorációs kellékbázisa

• Eurofood 2000 Bt. - konzervgyártás

Több szállítmányozó cég és kisebb vállalkozások

 

 

AZ UTÓBBI ÉVEK FEJLESZTÉSEI SZÁMOKBAN (2006-2012)

NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:

Önkormányzati 61 db

Civil (önkormányzati segítséggel) 27db

 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE:

2.307.530.940 HUF azaz

8.096.600 EUR

(285 EUR/HUF)

 

A fejlesztések prioritásánál az alábbi stratégiai cél vezérelte a Képviselő-testületet:

olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amely

 - a mezőgazdaság megtartó erejét fejlesztik (helyi piac építése)

 - települési infrastruktúra fejlesztése külvárosias jellegű lakossági igényeknek megfelelően (pl.: csapadékvíz elvezetés, kerékpárút építés, járdaépítés, virágosítás, üdvözlő táblák kihelyezése)

 - helyi közintézmények korszerűsítése, szolgáltatások bővítése (pl.: bölcsőde építés, művészeti iskola fejlesztés, szociális szolgáltató központ építés, Wesselényi Iskola felújítása, eszközökkel való ellátottságának javítása, Királyszéki tanyai iskolaépület külső felújítása, állagmegóvása)

 

Tehát a közintézmény korszerűsítésekkel a működési költségek lefaragása volt az elsődleges cél, a fejlesztésekkel élhető, komfortos települést kívánt a Képviselő-testület a lakosságnak biztosítani. Ez nem csak tárgyi beruházásokban jelenik meg, hanem szolgáltatásbővítés illetve munkahelyteremtés is megvalósult pl.: bölcsőde létesítés.

Fontos a környezettudatos életmód, a helyi termékek értékesítésének, vásárlásának, fogyasztásának megteremtésében való közreműködés illetve a helyi identitás erősítése. Ennek érdekében nem csak határon belül, hanem a határon túl is építjük kapcsolatainkat, őrizzük értékeinket. Tanulunk az Európai Unio adta lehetőségekkel élni, mind pályázatok mind pedig a kapcsolatépítés során.

 

Címszavakban néhány nagyobb pályázataink:

• Szennyvíz beruházás

• Ivóvízminőség-javító program

• Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (I. ütem)

• Kerékpárút építés I. ütem

• Közösségi közlekedés fejlesztése I-II. ütem 

• Energetikai korszerűsítés a közintézményekben

• Bölcsőde építés

• Szociális Szolgáltató Központ építés

• Egészségház felújítás

• Közösségi Ház felújítás

• Általános Iskola belső felújítás

• Tanyai iskolák, Népfőiskola fejlesztése (helytörténeti kiállítás)

• Sportközpont fejlesztése

• Településközpont fejlesztése – piac, parkolók, kandeláberes díszvilágítás

• Humánerőforrás fejlesztése (iskolai oktatás fejlesztés TÁMOP, TIOP)

 

 

Településtörténet

1949-ben az anyatelepülés, Kiskundorozsma határából szervezték önálló községgé a mára virágzó zöldség-gyümölcs termesztéséről híres, a napfényben gazdag Homokháton fekvő Zsombót.

A település nevét a mai Rózsa Sándor csárda mögötti terület elnevezéséből eredeztetik. A tulajdonos neve után a vizenyős, zsombéksással benőtt területet „Forro Somboja” néven emlegették.

A nádas vízfelületekkel, homokhátakkal, nedves rétekkel tagolt, halban, vadban, vízben gazdag vidék mindig jó szállásterületnek kínálkozott. Zsombó mai területén már a bronzkorból találtak emberi településre utaló nyomokat. Az elmúlt évszázadban többen, - így Móra Ferenc is - kutatták településünk határát.

A legutóbbi ásatásokra 2004. októberében került sor, amikor is késő bronzkori, népvándorlás-, és honfoglalás kori leletek kerültek napvilágra. Beszédesek a terület helynevei. A Bába dűlő határrész például az egykor nagy számban itt élő kunok területeit jelölő ember nagyságú szobrokra utal.

Önállóvá válásáig községünk történelme ezer szállal kötődött az anyatelepüléshez.

A középkorban vidékünk a Dorosma nemzetségé volt. A török kiűzése után a király a Német Lovagrendnek adta el a jászkun területeket. Orczy István a lovagrend jószágigazgatója 1719-ben a Jászságból telepített családokat az addigra elnéptelenedett puszták keleti szegletébe, a mai Kiskundorozsma területére. A lakosság a kialakult települést övező fekete földeken gabonát termesztett. A településtől nyugatra, így Zsombó mai területén is rideg állattartást folytattak. Az állatjárás, az-az a köztulajdonban lévő legelő Dorozsmától a mai Szeged-Kiskunmajsai műút bal oldalán húzódó házsor mentén a szomszédos Forráskút irányába folytatódott. Az egyik közeli tanyában még megtalálható az ebben az időben épült tejpince.

Az első, településünk területéről hírt adó 1742-ől származó írott forrás a „forrosomboi” csárdát említi. Pincéjének réti mészkő boltozata a hagyomány szerint a török időkből való. Rózsa Sándor a híres betyár is gyakran múlatta itt az időt. 1956-ig állt az a termetes mocsári tölgy amelyikhez „a Sándor” a lovát kötötte.

1923-ban az akkor tanyaközpont Zsombón az első világháború hadi rokkantjai, illetve a háborúban elesettek családjai találtak otthonra a nekik kialakított 26 telken. Ugyancsak ez évben fogtak hozzá az addigra megnövekedett tanyai lakosság adományaiból, Farkas Antal községi mérnök tervei alapján a templomépítésnek. Az 1927-re elkészült Isten házát Szűz Mária születésének tiszteletére Kis Boldogasszony néven szentelték fel. Ünnepe szeptember 8-ra esik. A búcsú megtartására minden évben szeptember 8-dikához legközelebb eső vasárnapon kerül sor.

Zsombó a szomszédos Szatymaz községről elnevezett híres őszibarack termőtáj része. Az első őszbarack csemetéket községünkben Sági János tanító úr adta tanítványainak a megfelelő gondozási utasításokkal. A szőlő-gyümölcs kultúra központjai az úgynevezett mintagazdaságok voltak. Minőséginek számított az itt szűrt fehér és siller bor. Az itt szüretelt gyümölcsök szegedi és tiszántúli piacokon találtak vevőre. A zöldségtermelés nagyban a II. Világháború alatt indult be a Szegedi Konzervgyár felvásárlási akciói nyomán.

 

 

Testvértelepülési kapcsolatok

Zsombó testvértelepülése az erdélyi Orotva falu, közigazgatásilag Gyergyóditró községhez tartozik. A falu a gyergyói- havasokban fekszik, Gyergyóditrótól 9 km-re észak irányba. A falu teljes egészében beilleszkedik a hegyi tájba. A település házai az erdők alatt helyezkednek el, ahol ki vannak téve a természet veszélyeinek (pl. medvejárás). A falu környékére a meredek, sziklás lejtők, vadvizű hegyi patakok, erdővel borított területek a jellemzők.

Turisztika

A Wesselényi Népfőiskola messze földön egyedüliként őrzi a tanyai iskola egykori örökségét, a népművelést. A valamikor oda járó gyerekek nyugdíjas korukban is eljárnak, és akadémikusok, professzorok, nagyhírű kutatók szájából hallják a tudomány legújabb eredményeit. A népfőiskola nem népfőiskolának indult, hanem kertbarát körnek. 1972-ben tartották az első összejövetelt egy külterületi tanyai iskolában, a Wesselényiben. Tíz évig olyasmiről szóltak az előadások, mint másfelé, ilyen körben: mivel kell permetezni levéltetű ellen, hogyan hasznosul a műtrágya, miként kell metszeni, hogy szebb barack teremjen. 1982-ben találta ki Horváth Dezső újságíró, hogy új témákat, új előadókat kellene hozni. Tudósokat, kutatókat, akiktől élőben hallhatnak olyan információkat, amelyekhez közvetítővel sem juthatnának hozzá. Húsz év alatt 130 előadó járt a Wesselényi Népfőiskolán. Némelyikük évente többször is. A zsombóiak kedvence lett Horváth Dezső, az idegsebész, Bodosi Mihály professzor, Szabad János biológus, Papp István, a megyei adóhivatal igazgatója, Trogmayer Ottó régész, Benyik György teológus, Dudits Dénes, a Szegedi Biológiai Központ főigazgatója, és még sokan mások.

Sipos Mihályt, a népfőiskola szervezőjét, érettségizett baracktermelő gazdát a zsombóiak félig tréfásan, félig komolyan elkezdték „rektor úrnak” szólítani. A zsombói hallgatók eljutottak az akadémiára nagydoktori védést, székfoglalót hallgatni. Hárman közülük Dániában is jártak, tanulmányozták az ottani népfőiskolákat. A „tanulmányi idő” november első hetétől március első hetéig tart.

 

Zsombó községtől Forráskút határáig a műút mellett majdnem középen áll a Királyszéki iskola épülete. A Ménesjárás puszta területén 1899-től megnövekedett a népesedés. Az itt élő gyermekeknek 5-6 km-t kellett az egyébként túlnépesedett iskolákba gyalogolni, így egy új iskola építése vált szükségessé. 1906/7. tanévben az újonnan épített iskolában Radó Ferenc okleveles tanító kezdte meg a tanévet. Az iskola neve: Kiskundorozsmai külterületi III. királyszéki állami elemi vegyes népiskola. 1911/12. tanévben az 1-6. osztályba 70, míg az ismétlőbe 31 fő járt. 1921-ben az 1-6. osztályos elemisek száma 115 főre nőtt. Míg a 32 ismétlős lett csak. Ekkor már két tanító látta el feladatát. Az 1974/75. tanévben az utolsó évfolyam már csak 10 fős volt az összevont 1-4. osztályosokból. Az iskola neve változott. Az 1930-as években Jerney János helybeli születésű ős-történetkutató nevét vette fel. Az 1945 után majsai úti iskola lett, majd ezt követte Újhelyi András neve, aki az iskola tanítójaként 1919-ben direktóriumi tag volt és a fehér gárdisták megölték. A megszűnt iskola épületében varroda is működött, majd magán tulajdon lett. 2009-ben Zsombó önkormányzata visszavásárolta közművelődési és idegenforgalmi célra. Egy sikeres pályázatból az iskola épülete külsőleg már megújult.

 

 

LÁPASTÓI MISE

 

Harang áll már több száz éve a zsombói tanyavilág közepén, amelynek különleges jelentősége van. Annak idején az éjjel-nappal őrt álló csőszök kongatták, ha gyűltek a viharfelhők: ezzel akadályozták meg a jégverést.

Az 1800-as évek végétől már misét is tartottak itt a Lápastó Hegygazdaság gazdái. Azért találkoztak a kereszt és a harang előtt, hogy megkapják Isten kegyelmét, áldását munkájukhoz és jó termést az évre. Ezt a hagyományt őrzik azóta is a zsombóiak: szentháromság vasárnapján a harang tövében minden évben szabadtéri fogadalmi szentmisét tartanak, amely egyedülálló az Alföldön. A helyhez kapcsolódik egy zsombói legenda, mely szerint a templom felszentelése (1927) után nem tartották meg a lápastói Szentháromság vasárnapi misét, és abban az évben elverte a jég a termést. Ezt követően nem telt el év a lápastói mise nélkül.

 

 

Rendezvények

Képek a rendezvényekről

A József Attila Közösségi Ház és Szabadidő Központ nagyobb rendezvényei

 

ZSOMBÓI FARSANG ÉS SZOMSZÉDOLÓ

Többéves hagyomány az általában február második szombatján megrendezett esemény, mely délután maszkás felvonulással kezdődik. A jelmezesek a falu utcáin végigviszik a telet jelképező bábut, majd a művelődési ház elé érkezve elégetik azt. Közben a helybéliek által sütött fánkokat lehet kóstolgatni, forralt bort vagy teát kortyolgatva melegedni. A jelmezt öltőket egy zsűri értékeli és díjazza. Erre az időpontra szervezzük a szomszédolót is, azaz valamelyik Csongrád megyei település érkezik hozzánk kulturális műsorral, melyet egy későbbi időpontban Zsombó hasonló műsorral viszonoz, így hozva kicsit közelebb a települések lakóit. A napot Táncház zárja, ahol együtt tanulhatjuk valamelyik tájegység tánclépéseit a szomszédoló küldöttséggel.

 

ZSOMBÓI KI-MIT-TUD?

Amatőr zsombói művészek bemutatkozási lehetősége hazai közönség és hozzáértő zsűri előtt. A különböző kategóriákban induló versenyzők hasznos tanácsokat kaphatnak a zsűri tagjaitól további fejlődésük érdekében, a legjobbak pedig bemutathatják műsorukat a Szomszédolón, valamelyik környező település közönsége előtt. 2003. óta rendezzük meg ezt a vetélkedőt, általában március és az elmúlt évek tapasztalatai alapján szépszámú közönségre és változatos, színvonalas műsorra számíthatunk.

 

ZSOMBÓI HÉTPRÓBA

2003. óta rendezzük meg, évente hét alkalommal szombat délelőttönként, a zsombói Kós Károly Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen ezt a szabadidősport rendezvényt. Célunk az volt, hogy megmozgassuk községünk és a környező települések lakóit, egy kis erőpróbára bírjunk ifjakat és felnőtteket. Másik célunk a környék természeti értékeinek, szépségeinek bemutatása és közösségteremtés volt. A szintidőket és a sportágakat úgy választottuk meg, hogy mindenki eredménnyel részt vehessen rajtuk. A próbán 300 Ft-os nevezési díj ellenében jelvényt, üdítőt és csokoládét kapnak a versenyzők. Lehet nevezési díj befizetése nélkül is teljesíteni a próbát, ez esetben csak a teljesítést igazoljuk a versenyzőnek a teljesítési lapján. Várunk minden helyi és környékbeli sportbarátot nemtől és kortól függetlenül!

 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NAP

Évek óta megrendezzük ezt a programot május utolsó, vagy utolsó előtti szombatján községünk fiataljainak szórakoztatására. Délután kb. egy órás gyermeknapi műsort nézhetnek meg a gyerekek a nagyteremben. A művelődési ház udvarán különböző kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, sport- és egyéb tréfás vetélkedők zajlanak. Az utcán ingyen utazhatnak a jelentkezők pónilovas fogaton, valamint a kicsiket és a nagyokat is megvendégeljük egy-egy tányér paprikás krumplival. Este DISCO-val zárjuk a rendezvényt a nagyteremben.

 

ARATÓ ÜNNEP

Egy régi hagyományos zsombói rendezvényt indítottunk újra 2002-ben, az Aratóünnepet. Júniusban a Péter-Pál naphoz legközelebb eső szombaton délután kezdődnek a programok, általában egy, erre az alkalomra rendezett kiállítás megnyitójával. Ezután az aratás helyszínére fogatokkal, énekszóval vonul ki az arató csapat és a nézősereg. Itt a hagyományos kézi aratás bemutatásával (kaszálás, marokszedés, keresztrakás, kaszakalapálás, stb.) emlékezünk elődeink nehéz munkájára. A learatott termést a művelődési ház mellett muzeális gépek (Hofher G35-ös traktor) segítségével csépeljük ki. A folytatás egy ünnepi műsor, ahol a helyi és vendég amatőr művészeti csoportok mutatják be legsikeresebb produkcióikat. Egy-két neves előadóművész, vagy együttes műsora jelenti az est fénypontját. Befejezésül Utcabálon szórakozhat a közönség. Ez községünk legnagyobb és legtöbb embert megmozgató rendezvénye.

 

KATALINI TÁNCHÁZ

1997 óta kerül megrendezésre novemberben Katalin naphoz legközelebb eső szombaton ez, a környező települések és helyi együttesek, énekesek részvételével zajló találkozó. Az eseményen Zsombó néptánc csoportjain kívül a 2001-ben az iskola művészeti oktatásába felvett népi ének tanszak énekesei, és néhány, néptánc együtteséről híres környékbeli település néptánc csoportja kb. egyórás műsort ad, majd egy neves előadó (2002-2003-ban Berecz András), vagy zenekar (2005-ben a Csík zenekar) műsorát láthatják az érdeklődők. Ezután veszi kezdetét a táncház, ahol a meghívott és hazai táncosok és a közönség együtt tanulhat új lépéseket és élvezheti a népzene és tánc szépségét. A talpalávalót egy környékbeli zenekar húzza.

 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

A karácsonyi készülődéshez nyújt segítséget a művelődési ház ezzel a december második szombatján zajló programmal. A gyerekeknek különleges élmény a felnőttekkel közösen készített karácsonyfadísz, mézeskalács, sóliszt-gyurma figura, terménykép. Kipróbálhatják ügyességüket a gyertyaöntésben, csuhéfonásban, szalmadísz készítésben, üvegfestésben. Karácsonyi dalok tanulására is van lehetőség. Az anyukák pedig sütemény receptekkel gazdagodhatnak. A felnőttek forraltbort, a gyerekek teát kortyolhatnak és a frissen sült mézeskalács figurákat kóstolhatják meg. Már hagyományosnak mondható, igazi családias rendezvény.

 

FALUKARÁCSONY

2000 óta szokás községünkben a művelődési ház előtt egy közös karácsonyfa állítása, és feldíszítése. A közös díszítés után a művelődési ház csoportjai és a község különböző egyesületei adnak egy kis ünnepi műsort a nagyteremben. Betlehemes játék, karácsonyi dalok, kis jelenetek, versek alkotják a műsor gerincét. A műsor után jelképes ajándékkal, egy kis emlékkel távozhatnak a jelenlévők. Így talán azok is részesülnek az Ünnep hangulatából, akik egyedül töltik a Karácsonyt. Általában december harmadik szombatján rendezzük.

 

 

Szállás és vendéglátóhelyek

Vendéglátó helyek:

 

JÓBARÁT VENDÉGLŐ

Az étterem jelenlegi helyén már elég régóta üzemelt. A helyi önkormányzat, mivel nem volt megoldva a közétkeztetés a községben, 2009-ben megvásárolta és felújította az éttermet, amelyet jelenleg Nagyapáti Károlyné vállalkozó üzemelteti közmegelégedésre. Kóstolja meg a szolid áron kínált kiváló ételeket

 

 

 

Szálláshelyek:

LEADER Fejlesztések

Üdvözlőtáblák, virágládák kihelyezése

A projekt tartalma 3 db fából készült információs tábla, valamint 3 db fából készült üdvözlő tábla, ezen felül 3 db fából készült virágláda. A pályázat eredményeként alapvető információk, tájékozódást segítő pontok a község területén rendelkezésre állnak, valamint a településkép javult.

Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata

Projekt költségvetése: 562.353 Ft

 

 

Wesselényi iskola felújítása

A Wesselényi Népfőiskola (Zsombó, Szatymazi út 105.) az ország legrégebben folyamatosan működő népfőiskolája, ahol minden évben a késő őszi, téli hónapokban előadássorozatot szerveznek. Neves előadók, elsősorban szegedi tudósok, egyetemi oktatók, művészek különféle témákban tartanak előadásokat a Wesselényi Népfőiskola hallgatósága és minden érdeklődők számára.

LEADER-es pályázatokból elkészült a tető cseréje, teljesen korszerűsítésre került a villamos hálózat, új festést, mázolást kapott a tanterem és a volt szolgálai lakás, és a rendelkezésre álló eszközök is bővültek.

Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata

Projektek költségvetése: 4.908.580 Ft

 

E mellett Zsombó Község Önkormányzata a településen működő civileket segítette pályázataik elkészítésével, lebonyolításával:

- a Kisboldogasszony Plébánia a templom díszvilágítását valamint a Lápastói miséző hely felújítását valósította meg

- a Zsombói Sportegyesület az utánpótlás csapatok számára jelentős edzőpályát hozott létre, valamint eszközöket szerzett be

- a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete sátor és eszközbeszerzést valósított meg Leader forrás bevonással, mely rendezvényei lebonyolítását segíti.

 

2010. évi Zsombói falunapi rendezvény támogatása

Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata

Projekt költségvetése: 2.660.000 Ft

A hagyománnyá vált Arató ünnepség támogatása vált lehetővé a pályázati keretből.

 

Helytörténeti kiállítás szervezése (ÚMVP)

Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata

Projekt költségvetése: 4.501.000 Ft

Tervezett fejlesztés célja a hagyományos vidéki kultúra még fellelhető hagyatékainak felkutatása és összegyűjtése. A helytörténeti kiállítás keretében a Wesselényi iskola régi tanítói lakásában, valamint a melléképületben kialakított klasszikus gazdasági épületben a századfordulóra, múlt század elejére jellemző bútorok mellett megtekinthetőek lesznek a kor mezőgazdasági eszközei is.

 

Zsombó – túraútvonal kiépítése, pihenőhelyek kialakítása (ÚMVP)

Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata

Projekt költségvetése: 6.233.525 Ft

11 állomáshelyből álló túraútvonal kiépítése a cél, mely út során pihenőhelyeket telepítünk, esőbeállókkal, padokkal, szemétgyűjtőkkel, irányító- és tájékoztató táblákkal látjuk el az útszakaszokat.

 

Civil szolgáltató központ kialakítása (ÚMVP)

Pályázó: Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete

Projekt költségvetése: 5.080.635 Ft

A kapott támogatás felhasználása 2013 első felében realizálódik, a Polgármesteri Hivatal tetőterének átépítésével, irodák kialakításával. Sor kerül a tetőtér szigetelésére és a felületek gipszkartonozására.

 

Tombácz János meséi c. könyv kiadása (ÚMVP)

Pályázó: Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete

Projekt költségvetése: 2.540.000 Ft

Mivel a híres mesemondó Zsombóhoz kötődik, szeretnénk a régen megjelent – mára jócskán megkopott – kiadványát eredetihez hű állapotban kiadni, újjáélesztve ezzel vidám meséit, azok hangulatát, s annak az embernek az emlékét, akire méltán lehet büszke a település.

 

EGY CSEPP EGÉSZSÉG „Környezetvédelmi akciókkal a lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése”

Projekt költségvetése: 1.156.487 Ft

Szervező: Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület

Közreműködő szerv: Szent Imre Katolikus Általános Iskola

A pályázat 4 napos előadássorozatában a zsombói diákok az ivóvíz minőségével, a zsombó Láperdő kincseivel, a jövő energiáival és a szelektív hulladékgyűjtéssel ismerkedhettek meg. A madarak és Fák napján kirándulást tettek Tőserdőre. A diákok a zsombói lakosokat is bevonva virágokat ültettek a falu központjába, és kerékpáros túrán vettek részt. A projekt részeként a falu a szelektív gyűjtők fölé elhelyezett nádtetős árnyékolóval gazdagodott.

 

Polgárőr szervezetek működését biztosító helyiségek felújítása, eszközbeszerzés.

Projekt költségvetése: 1.087.169,- Ft

Pályázó: Zsombói Polgárőr Egyesület

A pályázat keretében az egyesület részére számítógép, multifunkcionális irodai gép és irodai berendezések kerültek beszerzésre, melyek az iroda és a hozzá tartozó mellékhelyiség felújításával együtt a polgárőrök munkakörülményeinek javítását, munkájuk gyorsabb és könnyebb elvégzését segíti.

 

Zsombói Hírmondó fejlesztése meglévő települési újság fejlesztése.

Projekt költségvetése: 1.129.030 Ft

Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata

A pályázat keretében helyi újságunk szerkesztéséhez egy lap –top és kiadványszerkesztő szoftver került beszerzésre. A támogatás ezen kívül a Zsombói Hímondó 3 havi kiadásának nyomdaköltségét fedezte.

 

 

Elérhetőségek

Civil szervezetek

Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület

Elnök: dr. Jákó Gyula

6792 Zsombó , Dózsa dűlő 115/2.

Adószám: 18042261-1-06

EGÉSZSÉGES ZSOMBÓÉRT ALAPÍTVÁNY

Kuratórium elnöke: dr. Szalayné dr. Szabó Ágnes

6792 Zsombó, Alkotmány utca 2.

Tel.: 62/595-570

 

Együttgondolkodók Egyesülete

Elnök: Tóth Péter

6792 Zsombó Kossuth utca 40.

30 9851247

 

Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesület

6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.

 

 

fel

Támogatóink:

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága, www.umvp.eu

A honlap információs tartalmáért felelős szervezet: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.