Az Equest Sport Lovarda egész évben várja szolgáltatásaival a kezdő és haladó lovasokat, de azokat is, akik még csak ismerkedni szeretnének a lovakkal. Lóbarát tartási körülmények mellett, barátságos környezetben, Domaszék határában várják az idelátogató vendégeket. Lovasoktatás, lovaglás, díjugratás, szakképezett oktatók segítségével, jól idomított, szelíd lovak „közreműködésével”.

Domaszék főtere 2011-ben újult meg teljesen, itt található több látnivaló is, többek között a szabadságharcok emlékét őrző kopjafák és a határon átnyúló összetartozást jelképező kereszt is meghatározó színfoltja a falu központjának. A falu lakosainak közadakozásából készült el a világháborúkban elesett domaszékiek emlékműve, mely a tér északi oldalát zárja le.

 

A domaszéki tanyavilágban az utak mentén több keresztet is találhatunk, melyek szintén a település létrejötte előttről származnak. A határban álló keresztek – összefoglaló nevükön szakrális kisemlékek – nem egyházi objektumok. Létük a vallásos érzületű gazdáknak köszönhető. A község kiterjedt tanyavilágában 28 kereszt található. Részletes leírásuk, akkori jelentőségük és a hozzájuk kapcsolódó történetek, hagyományok elolvashatók a „Tanuk az út mentén” című kiadványban.

A Zöldfás templom építkezése, a település létrejötte előtt jó néhány évvel kezdődött, 1938 tavaszán, s még abban az évben, ősszel, be is fejeződött. A templomot tervezte és egyben a főépítészeti teendőket is ellátta Ábrahám István építőmester aki a Pipacs-villában lakott a Zöldfás közelében. Eredetileg tornyot is terveztek a templomhoz, az épület főbejárat felőli végéhez még az alapját is megépítették, de azóta sem fejezték be. A Zöldfás templom védőszentjéül a környék lakossága Szent Antalt szerette volna. A templomszentelés évében, 1938-ban Magyarországon Eucharisztikus Világkongresszust tartottak, egyben ez az esztendő Szent István Emlékév is volt. Ennek jegyében neveztek el talán minden akkoriban elkészült egyházi intézményt szent királyunkról, így nem kaphatta Szent Antal nevét a Zöldfás templom sem. A templomot dr. Móri Glattfelder Gyula akkori megyés püspök szentelte fel.

ABC Panzió - Domaszék

Telefon szám: +36-62 584-480

Fax szám: +36-62 584-480

Kapcsolattartó személy: Németh Magdolna

Cím: 6781 Domaszék, Deák F. u. 28.

 

Domaszéken 1927-től 1975-ös megszűnéséig működött egy keskeny nyomtávú gazdasági vasút. Szegedről indult a vonal, majd a Kunhalom állomásnál ágazott kétfelé. Egyik ága Ásotthalomig, a másik Pusztamérgesig közlekedett. A vasút terveit 1912-ben Szesztay László műegyetemi tanár készítette. Az építkezés 1926. március 22-én kezdődött el. Az első járat 1927. február 1-jén indult el. A szegedi végállomás az akkori Rudolf téren (ma Roosevelt tér) volt. 1975-ben a MÁV gazdaságtalannak minősítette, ezért megszüntette a kisvasutat. A domaszéki állomásépületet felújították, benne a régi tanyasi élettel és a kisvasúttal kapcsolatos kiállítás tekinthető meg.

Aranyeső Vendégház

Telefon:

+36 30 555-7776

+36 30 619-7908

Cím:

6781 Domaszék, Bojárhalmi u. 59.

DOMASZÉK

Bemutatkozás

Mindenkit köszönt Domaszék!

 

Tisztelt Látogató!

 

Településünk a megyeszékhelytől, Szegedtől mindössze 12 km-re fekszik. Az újonnan átadott M5-ös autópálya-szakaszról közvetlen lehajtóval rendelkezik. A legfiatalabb a környező falvak között (1952-ben önállósult), s egyben a legdinamikusabban fejlődő is. A ’80-as évek óta számottevő a Szegedről való kiköltözés. A kitelepülők között nagy az értelmiségiek aránya, a kiköltözést alapvetően a település jó infrastrukturális ellátottsága, kellemes lakóhelyi környezete és belterületének rendezettsége segítette elő. Domaszék lélekszáma ma már megközelíti a 4500 főt.

 

Községünk gazdasága fejlett mezőgazdaságára épül, amelyben a talaj és éghajlati adottságokat kihasználva a kertészeti kultúrák termesztése a meghatározó. Szőlő -, gyümölcs-, és zöldségtermesztés jellemzi, kiváló adottságokkal rendelkezik a sárgarépa és gyökérzöldség termesztéséhez.

 

Két, építészetileg jelentős templommal büszkélkedhetünk. Az egyik az 1938-ban épült Zöldfás, a másik a modern vonalú belterületi Szent Kereszt templom, amely Perczel Dénes tervei alapján 1985 – 1988 között épült adakozásból. A központban található a nemzetközi szabványméretű sportcsarnok és a Millennium évében átadott Teleház, mely informatikai és irodai szolgáltatásokkal várja az ügyfeleket.

 

A község borospincéi várják a tájjellegű homoki borokat megkóstolni szándékozókat, a domaszéki asszonyok pedig hagyományos fonott kaláccsal és lepénnyel várják az érdeklődőket. A horgászás és lovaglás szerelmeseinek kitűnő kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a magán kézben levő horgásztó és lovardák. A sportolástól kimerült vándor a község éttermeinek valamelyikében ízelítőt kaphat a helyi specialitásokból, valamint részt vehet a községben hagyományosan megrendezésre kerülő programokon is: júliusban a Falunapon, szeptemberben a Búcsún, novemberben a Böllérnap és Katalin Bál eseményein.

 

A település önkormányzata olyan befektetőket keres, akik Domaszék kedvező éghajlati és földrajzi adottságait kihasználva képesek új munkahelyeket teremteni.

 

Domaszék lakossága és vezetése nevében szeretettel hívom és várom

Legyen a vendégünk!

 

 

Kispéter Géza

polgármester

 

 

Gazdasági, statisztikai adatok

Népesség

-férfiak

-nők

Terület

-belterület

-külterület

Lakások száma

Népcsoportok

-magyar

-egyéb (horvát, német, roma, román, szerb)

Vallási összetétel

-római katolikus

-görög katolikus

-református

-evangélikus

-más egyház

-nem tartozik egyházhoz

-ismeretlen

Vállalkozók és vállalkozások száma

-társas

-egyéni és őstermelő

 

 

4883 fő

2468 fő

2415 fő

5215 ha

101 ha

5114 ha

1940

 

99%

1%

 

76%

0,2%

2,7%

0,1%

1,3%

9.8%

9,8%

870

365

505

 

 

Postai irányító szám: 6781

Előhívó szám: 62

 

 

Településtörténet

A mai Domaszék határában lévő Kunhalom is egy azok közül az Alföldön nagy számban található földpiramis közül, amit az időszámításunk előtti III. évezred vége felé, a Fekete tenger mellékéről indult nép épített, gödörsírjai fölé, itt igen nagyszámú szarmata és gepida jegyeket magán viselő edénytöredéket tárt fel a régészeti ásatás. Egyes történeti források szerint e vidékről, Szeged környékéről indította Árpád fejedelem a döntő csatát Szvatopluk ellen. Anonymus ezt kétségbe vonja, ő ezt a környéket a honfoglaló magyarok pihenőhelyeként jelöli meg. Minden esetre itt éltek honfoglaló eleink, amit több korabeli sír feltárása is bizonyít.

 

A királyhalmi részen úgy kerültek elő honfoglalás kori leletek, hogy a szél lefújta róluk a homokot, s előtűntek a gombok, csontok. Bojárhalom határrészen véletlenül került elő az eddig leggazdagabbnak tartott honfoglalás kori lelet. A sírokból igen sok értékes lelet került elő.

Az ásatások egészen a tatárjárásig terjedő időben találtak a múltunkra utaló nyomokat, azonban egyértelmű, hogy a tatárok ezt a vidéket is feldúlták, a környék jó időre elnéptelenedett. A kunok lázadása, az Árpád-ház kihalását követő belviszályos idők sem tették lehetővé a térség újratelepítését, benépesedését.

A XIV-XVI. Századból kerültek elő - természetesen Kunhalom környékéről - késő középkori leletek, amelyek az újranépesedésre utalnak. A XVI-XVIII. Századból előkerült leletek már a terület tanyásodására utalnak, csiráiban kezd kialakulni a térség mai arculata. Ennek eredete az, hogy a szegedi lakosság - elsősorban a mai Domaszék - területén úgynevezett szállásokat alakítottak ki, itt mezőgazdasági tevékenységet folytattak.

 

Megjelenik a Doma név is, ami bizonyíthatóan családnév volt: az 1522-es tizedlajstromban szerepel a Doma család, mint a környéken gazdálkodó jószágtartással és marhakereskedelemmel foglalkozó család. A török hódoltság Szeged 1543-ban történt eleste után e területet is elérte. Sajátos módon a tanyavilág fejlődését eredményezte a török uralom, mivel a városlakók közül, akinek arra módja volt, a várost elhagyva a város környéki földekre telepedett.

 

A földek szántóföldi növénytermesztésre nem, annál inkább legeltetéses állattenyésztésre voltak alkalmasak. Hamarosan a környék a magyar szarvasmarha-tenyésztés központja lett. Azonban ismét hosszú ideig tartó dúlás következett: a környéket sanyargatta-sarcolta a tizenöt éves háború küzdő felei, majd a török kiverése után a császári hadak, s bizony még a kuruc seregek is.

Valamivel könnyebb idők jöttek, már ami a háborúkat illeti, s ismét erősödött, gyarapodott a tanyavilág. Ebben a tanyavilágban élt maga Rózsa Sándor is.

A két világháború újabb keserűségeket, átmeneti hanyatlást eredményezett, de a tanyavilág már volt annyira erős, hogy kiheverte ezeket a megrázkódtatásokat is. Az 1900-as évek elején, közepén már a szegedi városi lakosság több mint a fele tanyán él.

Komoly fejlődést hozott az 1927. február elsején megindult keskeny nyomtávú vasút is. A hosszú huzavona után megépült vasút könnyebbé tette a mezőgazdasági termékek városi piacra juttatását, a közlekedést a tanyavilág és a város közt. A gazdasági hasznán túl társadalmi-kulturális hozadéka is volt a kisvasútnak: estélyekre, színházi előadásokra is el lehetett jutni immár a tanyáról is. Ez könnyebbé tette a tanyasi életet, s szükségessé vált tanyaközpontok létrehozása is. Ez Domaszék esetében a Zöldfás templom megépítésével kezdődött, 1940-ben, s környék szerte épültek a tanyasi iskolák is.

 

1949-ben született döntés arról, hogy a tanyavilágban faluközpontokat kell kialakítani, s önálló településeket kell létrehozni. Az 1949. évi népszámlálás alkalmával 1450 épületben 5247 ember élt a majdani Domaszék területén - természetesen mindannyian külterületen. 1952. január elsején lett Domaszék ezen a néven önálló település, s még ebben az évben megépült a tanácsháza, ami ma is helyet ad a polgármesteri hivatalnak.  A település óvodája 1983-ban épült meg.

Civil szervezeteink:

Domaszék Judo ISE

Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány

Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat

Equest Sport Lovasklub és Közhasznú Alapítvány

Jázmin Nyugdíjasklub

Minden Megoldható Egyesület

Nagycsaládosok Domaszéki Egyesülete

 

 

Testvértelepülési kapcsolatok

Turisztika

Domaszék település, mint önálló község nem régi múltra tekint vissza: 1952. január 1-jén lett önálló település. Ebből következően épített emlék kevés maradt fenn.

Rendezvények

Képek a rendezvényekről

Március 15-i ünnepség

A domaszéki iskola és Domaszék Önkormányzat közös szervezésében kerül megrendezésre nemzeti ünnepünk. A rendezvény a Domaszéki Sportcsarnokban kezdődik, majd a Köztársaság téri kopjafák megkoszorúzásával zárul a civil szervezetek és intézmények közreműködésével.

 

Babatalálkozó

1999 óta kerül megrendezésre a babatalálkozó, ahol az előző évben született gyermekeket és szüleiket köszönti Domaszék község polgármestere. A szülők részére rövid műsorral készülnek a művészeti iskola tanulói, és egy kisebb összegű támogatást biztosít az önkormányzat a szülők számára.

 

Kihívás napja

1999 óta kerül megrendezésre a Kihívás napja sportrendezvény. Domaszék összes polgárának kínálunk sportolási és kikapcsolódási lehetőséget.

 

Equest Sport Lovasnap

 2006-ban rendezték meg először a Domaszéki Lovasnapot, mely minden évben nagy sikert  arat. A rendezvény alatt díjugrató verseny bonyolódik és közben látható lovastorna,  western-, csikós és fogatbemutatók is. A Domaszéki Lovasnapon büfé, ugrálóvár és  vásárosok várják az érdeklődőket.

 

Falunap-Répafesztivál-Sörfesztivál-Megyejáró néptáncfesztivál (július 3. hétvégéje)

a három napos rendezvénysorozat évek óta hatalmas sikert arat, mely 1998 óta kerül megrendezésre. Az összes korosztály részére kínálunk érdekes és változatos programokat, amit táncfesztivállal és gasztronómiai különlegességekkel fűszerezünk.

 

Zöldfás templomi búcsú (augusztus 20.)

Nyársirató

A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat által megszervezett egész délutános és estés program. Helyi fiatalok közreműködésével, fellépésével táncbemutatók, koncertek, autó szépségverseny, valamint disco a program része.

 

Fogathajtó verseny, domaszéki borok fesztiválja

 2007 óta kerül megrendezésre a rendezvény, mely egyre nagyobb sikert arat az érdeklődők számára. A legjobb homokháti borok kóstolásával egybekötött bórbemutatóval találkozhatnak az érdeklődők. Közben fogathajtó verseny bonyolódik.

 

Szent Kereszt templomi búcsú (Mária napkor szeptemberben)

Kulturális örökség napja

2006 óta kerül megrendezésre a Kulturális Örökség Napja. Domaszék helyi értékeit bemutató kulturális sétán vehetnek részt az érdeklődők kiállítással, tájékoztatóval és vendéglátással egybekötve. A rendezvény évről-évre egyre nagyobb sikert arat.

 

Idősek napja

Évtizedek óta megrendezi Domaszék Önkormányzata az idősek napja nevű rendezvényt. Műsorral és egy ebéddel kedveskedünk Domaszék idős polgárainak. Minden évben ajándékkal köszönti Domaszék polgármestere a két legidősebb domaszéki polgárt.

 

Október 23-i ünnepség

A domaszéki iskola és Domaszék Önkormányzat közös szervezésében kerül megrendezésre nemzeti ünnepünk. A rendezvény a Domaszéki Sportcsarnokban kezdődik, majd a Köztársaság téri kopjafák megkoszorúzásával zárul a civil szervezetek és intézmények közreműködésével.

 

Megemlékezés a II. világháborúban elhunyt hősi halottak emlékére

Minden évben Domaszék Önkormányzata megemlékezik a II. világháborúban elhunyt volt domaszéki illetőségű hősi halottakra. A domaszéki iskola tanulói egy rövid műsorral tisztelegnek hősi halottaink emlékére, majd ezt követően a civil szervezetek és intézmények koszorút helyeznek el a Hősök emlékművénél. A rendezvényt követően koszorút helyeznek el az önkormányzat képviselői a már elhunyt domaszéki díszpolgárok sírjára.

 

Böllérnap és Katalin-bál

1998 óta kerül megrendezésre a böllérnap és Katalin napi bál. A rendezvény a böllércsapatok és a pecsenyesütők versenyével kezdődik. Különböző módszerekkel, technikákkal kerülnek feldolgozásra a sertések. A pecsenyék is különböző formában és ízesítéssel készülnek. Igazi falusi hangulatban zajlik a kétféle verseny. Az este folyamán, a Katalin bálon igazi disznótoros ételek kerülnek felszolgálásra, amit jó hangulat és zene fűszerez.

 

A mikulás házhoz megy

A helyi ifjúsági önkormányzat szervezésében már több éve visszatérő program, hogy a mikulás meglátogatja a helyi gyermekeket, a szülők előzetes igényére.

 

Adventi forgatag

A Teleház udvarán, kézzel festett bögrékben forralt bor és tea kapható, kalácssütés a falukemencében, karácsonyfadíszek és ajándéktárgyak készítése, mézeskalács vásár, helyi fiatalok zenés műsora, szánkódomb. Ezek az adventi délután legfontosabb elemei.

 

Falukarácsony

2006 óta kerül megrendezésre a Falukarácsony nevű rendezvény. A civil szervezetek, az általános-, művészeti iskola tanulói közreműködésével rövid műsorral várják az érdeklődőket. Forralt borral, teával és szeretetvendégséggel várják ezen a napon a lakosokat.

 

 

Szállás és vendéglátóhelyek

LEADER Fejlesztések

Levendula szüret

2011. július 22-én pénteken egy interaktív levendula-bemutatót láthattak az érdeklődők a Szabadság téren, ahol volt levendulaültetés. A szüret rejtelmeiről hallhattak előadást és megismerhették az igazi komposztáló használatát, jelentőségét.

 

 A pályázat az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretein belül valósult meg „Domaszéki levendula szüret” címmel.

 

 

Vasúti mozdony beszerzés, múzeum felújítás

 

Domaszéken lévő Vasúti múzeum felújítása, illetve vasúti kocsi beszerzése.

 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretein belül valósul meg „Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése” címmel. A projekt befejezése ez év végére várható.

 

 

Domatisz Nonprofit Kft.

Helyi civil és polgárőr szolgáltatások fejlesztése

Sportolási lehetőségek bővítése, népszerűsítése Domaszéken

4.999.996,-Ft

 

 

Domatisz Nonprofit Kft.

Helyi termékek forgalmazásához ill termék tér

Fedett terméktér kialakítása Domaszéken

4.320.000,-Ft

 

 

Elérhetőségek

 


Civil szervezetek

Domaszéki Családok Klubja

6781 Domaszék, József A. u. 51.

Elnök: Szekeresné Ildikó +36 70 / 676 63 72

 

Domaszéki Jázmin Nyugdíjas Klub

Székhely: Sárkányhegyi Közösségi Ház (6781 Domaszék, Dankó Pista tér 11.)

Klubvezető: Ördög Istvánné (Tel.: 06-30/314-2524)

 

 

fel

Támogatóink:

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága, www.umvp.eu

A honlap információs tartalmáért felelős szervezet: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.