Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház)

 

A modern építészeti stílust és anyagokat képviselő Faluház helyet ad a 12 ezer kötetes könyvtárnak, a hat számítógéppel működő Teleháznak, s a kulturális események praktikus-elegáns színtere.

Görögkeleti templom

 

A település egyik kuriózuma a hazai viszonylatban is ritkaságszámba menő klasszicista stílusú 1859-ben épült görög-keleti szerb templom eklektikus jellegű ikonosztázzal.

Római katolikus templom

 

A neogótikus stílusban épült római katolikus templomot 1904-ben emelték, a kastély közvetlen szomszédságában található. A torontáli térség legdíszesebb temploma, arányaiban és díszítésében a legszebb hagyományokat őrzi: pompás berendezése, oltára, szószéke, keresztúti faragott stáció és csodálatos rózsaablaka szemet-lelket gyönyörködtetőek.

Gerliczy-Kastély

 

Az 1884-ben épült eklektikus-klasszicizáló, volt Gerliczy-kastély (Alkotmány u. 36.) épületében jelenleg a Mellkasi Betegségek Szakkórháza működik, melyet hét hektáros park övez. A kastélypark egyedi és védett természeti értékű kocsányos tölgyei nemcsak a betegek gyógyulását segítik elő, hanem az idelátogatóknak is kellemes élményt nyújtanak, a park díszítőszobraival együtt. (Varga Imre, Vass Károly és Kovács Ferenc alkotásai)

 

 

Sportcsarnok

A Sportcsarnok méreteit és felszereltségét tekintve nemzetközi sportversenyek befogadására is alkalmas. Helyet ad edzési lehetőségekre, testnevelési oktatásnak és az egészségmegőrző sportoknak. Esetenként közösségi rendezvény helyszíneként is funkcionál.

 

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.

6772 Deszk, Móra u. 2.

Tel: 62/271-852

 

 

Falusi szállásadók:

Tóth Pálné

6772 Deszk, Táncsics u. 26.

 

Karainé Ördög Nóra

6772 Deszk, Csalogány u. 8.

Tel: 0620/548-6120

 

Szunyog Jánosné

6772 Deszk, Rákóczi u. 27.

Tel: 62/271-866

DESZK

Bemutatkozás

Deszk község polgármestereként örömmel köszöntöm Önt!

500 évnél is nagyobb múltra visszatekintő településünk Csongrád megyében, a Maros folyótól délre, Szegedtől mindössze 3 kilométerre fekszik.

Deszk folyamatosan növekvő község, jelenleg csaknem 3700 lakója van. Az egykor csak szerbek lakta település népességének már csak mintegy 3-4 százaléka szerb nemzetiségű.

Az utóbbi húsz év alatt sokat gazdagodott községünk. Szennyvízberuházás, aszfaltos utcák, Szegedtől Klárafalváig kiépített kerékpárút, nemzetközi méretű sportcsarnok, felújított általános iskola, új szerb oktatási és hitéleti központ, modern óvoda, központi sportcentrum, szabadidő park, faluház könyvtárral, művelődési házzal, mozi és színházteremmel - valamint új egészségház, mind-mind közös büszkeségeink.

Deszk neve az országban leginkább a volt Gerliczy kastélyban működő Szakkórház miatt vált ismertté, az ország kulturális életében jártasaknak azonban a szerb kultúra egyik fellegvárát is jelenti. Hat magyar néptánccsoport, népdalénekes fiatalok, Aranypáva Nagydíjas népdalkör, amatőr színjátszók, további tizenhárom kulturális csoport és társadalmi szervezet a megyénk egyik legkiemelkedőbb kulturális életét felmutató községgé emelték Deszket.

Minden év szeptember elején, a falunapokon Ukrajnából, Erdélyből, Szerbiából, Németországból, Franciaországból és Belgiumból érkező testvértelepülési polgármesterek mérik össze főzőtudományukat a hazai településvezetőkkel a nemzetközi főzőversenyen, ami kétezer látogatót vonz.

A közel háromszáz vállalkozás erős gazdasági potenciát, Szeged közelsége pedig vonzó perspektívát jelent a kitelepülő fiatal családoknak. 

Szeretjük ezt a községet ilyennek, amilyenné közösen formáltuk – tele élettel, eseményekkel és kedvességgel, amit csak idelátogatva ízlelhet meg az utazó. Nem vagyunk turisztikai célpont, de tudjuk, ha ellátogat hozzánk, Deszk beköltözik az Ön szívébe is!

Remélem, sorainkat olvasva kedvet kap arra, hogy egyszer bekopogjon hozzánk!

Király László

polgármester

 

 

Gazdasági, statisztikai adatok

A 3535 lakosú, Szegedtől 10 kilométerre, délkeletre, a 43-as út mellett, a Maros folyótól 1 kilométerre fekvő Deszk nevét egy oklevélben említik először 1490-ben. Neve személynévi eredetű, talán a Desidérius régi magyar becéző alakja. A község kétnyelvű település, ahol magyar és szerb lakosok élnek. Deszk növekvő lélekszámú település, elsősorban Szegedről költöznek ki sokan. Népességének már csak mintegy 4 százaléka szerb nemzetiségű.

A község infrastrukturális ellátottsága jó, az ivóvíz, gáz, villany kiépített, a szennyvízcsatornázás a településen 2007-ben fejeződött be. A burkolt utak aránya Deszken csaknem 100%-os.

A község dinamikusan fejlődik, a településen minden szükséges szolgáltatás megtalálható.

 

 

Településtörténet

Deszk létéről a XV. századtól kezdve vannak adatok. Első említése - Dezk néven - 1490-ben abban az oklevélben található, amelyben a király az ellene hűtlenség bűnébe esett Esztáry Bálint összes Csanád vármegyei birtokát - köztük Deszket - Losonczi Lászlónak adományozta. A Marostól délre eső falu jelentőségét mutatja, hogy Oláh Miklós említi 1536-ban írt országleírásában. Noha Deszk életéről keveset tudunk, léte az 1552-ben kezdődő török hódoltság alatt is bizonyított a fennmaradt török adóösszeírások adatai alapján. A hosszú török uralom és a felszabadító háborúk pusztításai ezen a vidéken is nagymértékű elnéptelenedéshez vezettek. Története a továbbiakban tükrözi Magyarország mozgalmas múltját. Gyakran változtak földesurai, oklevelekben adás-vétel, elzálogosítás, újabb adományozások tárgyaként szerepel. Deszk 1552-ben került török uralom alá.

Lakói egyre fogytak, s a település a 18. század eleji török háborúkban teljesen elpusztult és elnéptelenedett. A Tisza-Maros szög 1718-1778. között a Temesi Bánsághoz tartozott, majd az 1779-ben visszaállított Torontál vármegyéhez. A katonai közigazgatást kamarai váltotta fel. A nagyrészt pusztává lett, egykor virágzó települések újjáéledése az 1740-es években felgyorsult a feloszlatott tiszai- és marosi határőrség tagjainak letelepítésével. A török közvetítéssel korábban hazánkba került és meghonosodott dohánytermesztés a század második felében egyre jobban elterjedt. Nagyobb munkaráfordítást igényelt. A munkaerő az új telepesek érkezésével biztosított volt. Sorra jöttek létre a dohánykertész községek. Deszk lakossága rövid idő alatt olyan mértékben megnőtt, hogy 1746-ban Szőreggel és Szentivánnal együtt községgé nyilvánították. 1719-tól a Temesi Bánság csanádi kerületébe tartozott. A temesvári igazgatóság 1746. március 29-én szerb határőr katonákat telepített be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deszk 1801-ig volt közvetlenül kamarai, kincstári kezelésben. Ekkor - Klárafalvával együtt - a báró Gerliczy család vásárolta meg. A vételkor feljegyezték, hogy az uradalom kiegészítő részeit, az egész víz alatt álló területet csónakon járták be és mérték föl. 1779-től a csaknem 1000 lakosú község Torontál vármegye törökkanizsai járásába tartozott. 1804-ben királyi adománnyal hatalmas birtokot kapott és vásárolt itt báró Gerliczy Ferenc (1748-1833). A több mint 7111 holdas uradalom Szőregtől a szomszédos Klárafalvára és a majdani Ferencszállásra is kiterjedt. A szerbek mellé lassan a nagybirtokon dolgozó magyarság is betelepült. A lakosság száma 1828-ban 1551, 1857-ben már 2240, 1910-ben 2944. Ebből 1526 szerb, 1361 magyar. 1830-ban a dohánykertész telepből fejlődött Ferencszállás. 1849. augusztus 5-én, a szőregi csata napján, leégett a község, a görögkeleti templom és a kastély is. 1859-ben épült föl a mai görögkeleti szerb templom, majd 1904-re a katolikus templom. Az első kastélytól nem messze 1884-ben építettek újat.

Az első világháború utáni szerb megszállás 1921. augusztus 21-ig tartott. Észak-Torontál kilenc itt maradt községe Kiszombor központtal, mint csonka Torontál megye, 1923. december 31-ig működött. 1924. január 1-től 1945-ig Deszk Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye torontáli járásába tartozott. 1928-ban a Gerliczy uradalmat felparcellázták és eladták. Ekkor újabb magyar lakosok érkeztek a községbe, főleg a Szeged környéki homokvidékről. A lakosság száma 1930-ban 2761 fő. Ebből már csak 303 szerb, mivel a húszas években sok szerb optált, költözött át Jugoszláviába. 1929-ben épült fel a nyolctantermes új állami iskola. A kastélyt 1929-ben a család eladta, s az állam gyermekszanatóriumot létesített benne. A második világháború után néhány évig zsidó gyermekek menhelye volt az épület, majd 1950-től ismét szanatórium, mely a hatvanas években a tüdőbetegekre specializálódott. Ma a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Szív- és Tüdőklinikája van az épületben. A község a tanácsrendszer kialakításakor 1950-ben került Csongrád megye szegedi járásába. Lakossága 1949-ben 2861. A korábbi kisebb szövetkezeti csoportok 1970-ben a Maros Termelőszövetkezetben egyesültek. 1975-ben alakította ki telepét a községben a Taurus Gumiipari Vállalat. 1990-ben 2755 lakosa volt a községnek, s közülük 138 vallotta magát szerbnek. A községben szerb tannyelvű óvoda és általános iskola is működik.

Dinamikusan fejlődő település, a mai lakosságszám 3681 fő, akik közül 4% vallja magát szerbnek.

 

 

Testvértelepülési kapcsolatok

Turisztika

Rendezvények

Képek a rendezvényekről

Január 7. hétfő 19 óra

Szerb karácsonyi ünnepség

 

Január 22. kedd 18 óra

Magyar Kultúra Napja

 

Február 2. szombat 10 óra

Gyöngyfűzés

 

Február 8-9-10.

Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat

 

Február 15. péntek 17 óra

Ezt tanultuk! I. rész

A Faluház művészeti csoportjainak bemutatkozása

 

Február 22. péntek 17 óra

Ezt tanultuk! II. rész

A Faluház művészeti csoportjainak bemutatkozása

 

Március 8. péntek 14 óra

Deszki Maros Menti Fesztivál

Vers- és prózamondás kategória

 

Március 14. csütörtök 18 óra

Ünnepi műsor

 

Március 22. péntek 14 óra

Deszki Maros Menti Fesztivál

Szólóhangszer, népdal, kamarazene kategória

 

Április 12. péntek 14 óra

Deszki Maros Menti Fesztivál

Színjátszás kategória

 

Április 26. péntek 14 óra

Deszki Maros Menti Fesztivál

Néptánc, egyéb tánc kategória

 

Május 1. 9 órától

Majális a Szabadidő Parkban

 

Szeptember 6-8. péntek-szombat-vasárnap

Deszki Falunapok, Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye

 

Szeptember 14. szombat 9 órától

Ajvár Fesztivál

 

Október 26. szombat 15 óra

Dalos találkozó

 

December 7. szombat 15 óra

Falumikulás

 

December 20. péntek 17 óra

Falukarácsony

 

A változtatás jogát fenntartjuk!

 

 

 

Szállás és vendéglátóhelyek

 

 

 

Szálláshelyek:

Fecskefészek vendégház

6772 Deszk, Zója u. 53.

Telefon: +36 20 922-6610

LEADER Fejlesztések

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.

 

1. „Gyűjtsünk szelektíven!”

 

A támogatás összege: 2.007.999,-Ft

A projekt megvalósítása: 2010.08.02-2011.07.31.

A projekt keretében intézményi (indoor, outdoor) szemléletformáló előadásokat/foglalkozásokat/bemutatókat tartottunk óvodások, iskolások és a közintézmények dolgozói részére, valamint szelektív hulladékgyűjtő edények kerültek kihelyezésre valamennyi közintézménybe. Szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványokat (plakát, szóróanyag) készítettünk. Eszközbeszerzés keretében mobil hulladékgyűjtőket vásároltunk, valamint PET palack és alumínium doboz prések kerültek beszerzésre.

 

2. Közös marketingstratégia kidolgozása

 

A támogatás összege: 3.064.500,-Ft

A projekt  megvalósítása: 2011.03.30-

 

A projekt lehetőséget biztosított arra, hogy a Szegedi Kistérség 12 települése (Algyő, Bordány, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) közösen fellépve, egységes arculattal mutatkozhasson be: megmutassa sokszínű szellemi és tárgyi kultúráját, helyi nevezetességeit, turisztikai vonzerejét, programkínálatát, a lehetséges szálláshelyeket, helyi nevezetességeket, valamint lehetőség nyílt a helyi non profit szervezetek és azok munkájának bemutatására is. A projekt eredményeként egy a településeket bemutató projekt honlap készült, ahol a településekről összegyűjtött  információ megtekinthető és mindenki számára elérhető, és amely a szükséges információkat tároló, és on-line felhasználható adatbázissal egészül ki. A közös marketingstratégia részeként egy színes kiadvány is készült a 12 településről. A program részét képezte két rendezvény lebonyolítása, melyen az érintett települések egy mini kiállítás keretében mutathatták meg értékeiket.

 

3.  Helyi termékek forgalmazásához illő terméktér kialakítása

 

A támogatás összege: 4.320.000,-Ft

A projekt megvalósítása: 2012.05.08.-

 

A fejlesztés célja, hogy a településen működő vállalkozások számára piacra jutási lehetőséget teremtsen. Egy fedett terméktér kialakításával biztosíthatjuk a településen szervezett rendezvényeken a helyi vállalkozások számára saját termékeik, szolgáltatásaik bemutatását. A fedett terméktér kialakításához egy erre alkalmas sátor kerül beszerzésre.

 

 

 

Deszk Község Önkormányzata

 

1. Deszki Sportcentrum felújítása

 

A támogatás összege: 5.347.868,-Ft

A projekt megvalósítása: 2012.05.22.-

 

A fejlesztés keretében a Sportcentrum elavul, leromlott állagú felépítményeinek felújítása, cseréje illetve új eszközök beszerzése, beépítése történik. A felújítás során meglévő labdafogó kerítések leszerelése, a vázszerkezet felújítása, a drótháló,  a pihenő padok és korlátok cseréje, új padok felállítása valósul meg.  Sor kerül a burkolati elemek javítására és szükség szerinti cseréjére illetve  bővítésére is, és végül de nem utolsó sorban új eszközök (kosárlabdapalánk, focikapu)  kerülnek beszerzésre és telepítésre. A fejlesztés eredményeként megújuló Sportcentrum a sport és szabadidős tevékenységek biztosító illetve rendezvények lebonyolítására is alkalmas helyszínként várja a helyi közösség tagjait illetve a településre látogató vendégeket egyaránt.

 

EMVA támogatás:

 

2. Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése

 

A támogatás összege: 8.109.000,-Ft

A projekt megvalósítása: 2008.

 

A fejlesztés keretében Ford Transit minibusz került beszerzésre.

 

 

Deszki Sport Club

 

1. A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése céljából sportlétesítmények kialakítása

 

A támogatás összege: 1.188.062,-Ft

A porjekt megvalósítása: 2011.

 

A fejlesztés során a Deszki Sportcentrum parkosítása,  illetve új sporteszközök beszerzése valósult meg.

 

 

Deszki Falunkért Egyesület

 

1. A meglévő települési újságok, televíziók és rádiók fejlesztése

 

A támogatás összege: 298.800,-Ft

A projekt megvalósulása: 2010.09.24.-2012.09.24.

 

Az elnyert támogatásnak köszönhetően a település újságja a Deszki Hírnök újult meg és jutott el két alkalommal díjmentesen valamennyi deszki háztartáshoz.  A megyei televízió „Deszki Magazin” című műsorának részeként pedig 24 riportból álló, a helyi civil szervezeteket bemutató és civil híreket tartalmazó filmösszeállítás készült.

 

 

Elérhetőségek

Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

6772 Deszk, Tempfli tér 7

Telefon: (00 36) 62 / 571-580

 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár /FALUHÁZ/

6772 Deszk, Tempfli tér 8.

Tel/fax: 62/571-599

 

Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft

6772 Deszk, Móra u. 2.

Telefon: 62/271-852

 

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

6772 Deszk, Móra u. 2.

Telefon: 62/271-220

 

SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

6772 Deszk, Móra u. 2.

Telefon: 62/271-311

 

 


Civil szervezetek

Nyugdíjasklub

Vezető: Csurelné Bagóczki Margit

6772 Deszk, Tempfli tér 10.

Tel.: 271-458

 

Deszki Nagycsaládosok Egyesülete

Elnök: Stadler Ferencné

6772 Deszk, Móra u. 21

Tel: 0662-271755

Adószám: 18463835-1-06

 

Deszki Sport Club

Elnök: Király László

6772 Deszk, Móra u. 2.

Adószám: 18454143-1-06

 

Deszki Mozgáskorlátozottak

Közhasznú Egyesülete

Vezetője: Harczel Erika

6772 Deszk, Tempfli tér 8.

Adószám: 18476545-1-06

 

 

 

 

 

Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti Kör

Elnök: Karácsonyi Szilvia

6772 Deszk, Damjanich u. 36/b

Tel: +36204107847

Adószám:18477993-1-06

 

Bánát Szerb Kulturális Egyesület

Elnök: Brczán Krisztifor

6772 Deszk, Felszabadulás 41.

Tel: 0662-271883

Adószám: 19084729-1-06

 

Deszk és Környéke Szamaritánus Egyesület

Elnök: Kothencz Ágnes

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Adószám: 18467949-1-06

 

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány

Elnök: Bene Kálmánné

6772 Deszk, Móra Ferenc u.2.

Adószám:18465239-1-06

 

 

 

 

 

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány

Elnök: Molnár József

6772 Deszk, Tempfli tér 8.

Adószám: 18475623-1-06

 

Deszki Falunkért Egyesület

Elnök: Fehérvári Györgyné

6772 Deszk, Tempfli tér 8.

Tel: 0662-571282

Adószám:19084145-1-06

 

Deszki Gazdák Vadásztársasága

Elnök: Molnár Sándor

6772 Deszk, Péró u. 53

Tel.: 06-30-9848778

Adószám: 18456736-1-06

 

"Maros Ponty" Horgászegyesület

Elnök: Tari János

6772 Deszk, Tempfli tér 8.

Tel: +36309858538

Adószám: 19080691-1-06

 

 

fel

Támogatóink:

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága, www.umvp.eu

A honlap információs tartalmáért felelős szervezet: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.